Pääomavero nostettava 30 prosenttiin

Ajankohtaista 12:22

SDP on jättänyt eduskunnassa lakialoitteen pääomaverotuksen nostamisesta. SDP:n mielestä verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta pääoman, omaisuuden, ympäristön ja kulutuksen verottamiseen.

Pääomaverotuksen nostaminen kahdella prosenttiyksiköllä 30 prosenttiin ensi vuoden alusta alkaen tasaisi ansio- ja pääomatulojen välistä veroeroa ja tuottaisi valtiolle noin sata miljoonaa euroa nykyistä enemmän verotuloja.

Ansiotuloihin kohdistuu progressiivinen verotus, joka tulojen noustessa nousee korkeimmillaan jopa yli 50 prosentin ja kohoaa jo varsin kohtuullisilla keskituloilla yli pääomatulojen verokannan. Kokonaisveroastetta ei kuitenkaan voida enää laskea lähivuosina tapahtuvan väestön runsaslukuisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Pääomatuloihin sovelletaan niiden suuruudesta riippumatta taas yhtenäistä 28 prosentin verokantaa. Ansio- ja pääomatulojen verotuksen erilaisuus on johtanut siihen, että tuloja on mahdollisuuksien mukaan kannattanut verosuunnittelulla kanavoida pääomatuloiksi alhaisemman veroprosentin houkuttamana.

Veroero on heikentänyt myös kuntien tulopohjaa. Useat pelkkiä pääomatuloja nauttivat käyttävät kuntien palveluita, vaikka eivät kunnille veroa maksakaan, toisin kuin ansiotuloveroa maksavat kuntalaiset.