Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Pääministeri Antti Rinteen arvopuhe SuomiAreenassa

Ajankohtaista 10:15

Hyvät kuulijat!

Viime vuonna puhuin täällä SuomiAreenalla oikeudenmukaisuudesta, tänään puhun oikeusvaltioperiaatteesta.

Puhun oikeusvaltioperiaatteesta arvona, joka mahdollistaa länsimaiseen demokratiaan kuuluvat muut arvot. Vapauden. Sananvapauden. Ihmisoikeudet. Jakamattoman ihmisarvon.

Oikeusvaltion läsnäoloa ei aina ole helppo havaita. Mutta jos oikeusvaltio alkaa murentua, tavallinen ihminen huomaa sen arjessaan välittömästi.

Oikeusvaltio on toimiessaan ja vaikuttaessaan demokratian vahva tae, ihmisten yhdenvertaisen kohtelun varmistaja ja ihmisoikeuksien sekä yksilön oikeuksien toteutumisen turva. Oikeusvaltio takaa sen, että ihmiset voivat luottaa kohtelunsa tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Oikeusvaltioperiaate rakentuu järjestelmätasolla vallan kolmijako-opin varaan. On toisistaan erillään olevia lainsäädäntövaltaa, toimeenpanovaltaa ja tuomiovaltaa käyttäviä instituutioita.

Länsimaisissa demokratioissa lainsäädäntövaltaa käyttää kansalaisten vapaissa vaaleissa suoraan valitsemat edustajat parlamenteissa.

Useimmiten länsimaisissa demokratioissa toimeenpanovaltaa käyttää kansan valitsemien edustajien luottamuksen varassa toimiva hallitus.

Kolmas oikeusvaltioperiaatteen keskeinen elementti on, että riitojen ja rikosten ratkaisu tapahtuu lainsäädäntövallasta ja toimeenpanovallasta riippumattomien tuomioistuimien ja riippumattomien, virkavastuulla toimivien tuomareiden toimesta.

Oikeusvaltioon kuuluu olennaisena osana sananvapaus. Se tarkoittaa riippumatonta lehdistöä, joka valvoo vallankäyttäjiä. Se tarkoittaa sitä, että valtaapitäviä saa arvostella. Tämä ei ole itsestäänselvyys maailmalla, jossa poliittisten johtajien arvostelu voi johtaa jopa vankeuteen, työpaikan menetykseen tai perheenjäsenten vaikeuksiin.

Suomessa voi kirjoittaa sanomalehden mielipideosastolle, että pääministerin tai presidentin toiminta ei miellytä. Tämän voi tehdä ilman pelkoa tai huolta. Ainoa, mitä Suomessa saattaa tapahtua on se, että pääministeri tai presidentti kirjoittaa saman lehden mielipidepalstalle vastineen.

Sananvapauden kohdalla pitää kuitenkin muistaa aina se, että siihen kuuluu myös vastuu. Toista ei saa loukata, eikä sananvapaus oikeuta vihapuheeseen tai rikoksiin.

Mutta mitä tapahtuu ihmisille, jos oikeusvaltioperiaatteesta luovutaan? Vastaus tähän kysymykseen on: Ei mitään hyvää.

Meillä on historiassa esimerkkejä kauheuksista ja rikoksista, kun totalitarismi on syrjäyttänyt oikeusvaltioperiaatteen.

Kun näin käy, ihminen joutuu mielivaltaisen kohtelun uhriksi. Kun oikeusvaltio on ihmistä varten ja yksilön suoja, totalitaristisessa yhteiskunnassa ihminen on valtiota varten vailla minkäänlaista suojaa.

Vielä 30 vuotta sitten Euroopassa oli valtio, jossa ihmiset elivät muurin varjossa. Osa ihmisistä oli erotettu perheenjäsenistään. Sen lisäksi heiltä oli viety paitsi sanan- ja ilmaisunvapaus, myös oikeus matkustaa. Riippumattomasta oikeuslaitoksesta ei ollut tietoakaan. Vapaata mediaa ei ollut olemassakaan. Virkavalta ei suojellut, vaan jopa vainosi ja painosti.

1900-luvun Euroopasta löytyy vielä järkyttävämpiä esimerkkejä totalitarismista. Kansanmurha, keskitysleirejä, ihmisoikeuksien riistämistä.

Ilman oikeusvaltiota ihmisen koskemattomuus ja perusoikeudet ovat uhattuna. Oikeusvaltioperiaate on turvallisuuden takaaja.

Mitä vahvempi oikeusvaltio, sitä vahvemmat yksilön oikeudet.

Mitä demokraattisempi yhteiskunta, sitä vapaampi ihminen.

Demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltion kunnioittaminen sekä lehdistön- ja sananvapaus ovat toisistaan erottamattomia. Ne kuuluvat yhteen ja ne toimivat yhdessä.

Kiitos!