Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Orättvisor och fattigdom kan inte lagstiftas bort

Ajankohtaista 21:00

Finlands svenska socialdemokrater emotsätter sig förslaget att kriminalisera tiggeriet.
 
Tiggeriet, som regeringen avser att begränsa, är ett problem som måste hanteras inom EU. Finland får inte ställa sig i spetsen för de nationer som genom lagstiftning reglerar EU-medborgares frihet att röra sig.
 
Sociala problem måste lösas i enlighet med den humanistiska tradition och de värderingar som utgör grunden för den nordiska välfärdsstaten. Segregerande strafflagstiftning hör inte hemma i den finländska rättstraditionen, anser FSD.
 
Att bekämpa fattigdom och diskriminering av minoriteter inom EU är allas vår angelägenhet. Massutvisningen av romer från Frankrike bör skarpt fördömas. I egenskap av ledande nation inom EU bör Frankrike i stället påverka de EU-länder som inte uppfyller krav på människorättsprinciper och socialt ansvarstagande, att fullfölja sina sociala förpliktelser när det gäller romerna.
 
Rumänien är ett land som inte lyckats med att sköta människorättsfrågor i enlighet med EU:s grundavtal och grundrättsstadga. Det har medfört att Rumänska romer tvingats söka sin utkomst bl.a. i Finland.
 
Finland bör med övriga nordiska EU-länder använda sin auktoritet för att övertyga alla EU:s medlemsländer om vikten av att bekämpa sociala problem och diskriminering av minoriteter. Avskaffandet av fattigdom och diskriminering bör prioriteras inom EU.