Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Oppositiopuolueilta välikysymys koulutuksen tasa-arvosta

Ajankohtaista 10:46

Kaikki oppositiopuolueet jättivät tänään yhteisen välikysymyksen koulutuksen tasa-arvosta. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

– Tämän maan ylpeys on ollut tasa-arvoinen koulutus ja jokaisen lapsen mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Hallitus ei ole puuttunut koulutuksen eriarvoistumiseen. Sen tekemät leikkaukset pudottavat pohjan pois suomalaisen koulutuksen tasa-arvolta. Varhaiskasvatusta on rajattu, peruskoulu on pulassa, ja sukupuoli ja perhetausta määrittävät yhä enemmän menestymistä opintiellä, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

– Koulutuksen tasa-arvo on ollut Suomen osaamisen ja menestyksen kivijalka. Hallituksen leikkaukset ovat kuitenkin murentaneet vakavasti tätä pohjaa. SDP on esittänyt lukuisia toimia, joilla oppimistulosten laskuun ja eriarvoisuuden lisääntymiseen voidaan vastata. Yksi vaikuttavimmista keinoista on maksuttomuuden ulottaminen toisen asteen koulutukseen. Selvitykset osoittavat, että merkittävä este kouluttautumiselle on rahanpuute ja oppimateriaalien korkeat kustannukset etenkin toisella asteella. Myös varhaiskasvatuksen rajaukset poistamalla taataan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä heti varhaislapsuudesta lähtien. Työttömien aktiivimalli on konkreettisesti osoittanut rajauksiin liittyvät ongelmat, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

– Kun vuoteen 2015 jatkunut talouden syöksykierre on saatu katkaistua, tulee koulutukseen ja tutkimukseen panostaa enemmän kuin hallitus on mm. julkisen talouden suunnitelmassa lähivuosille varannut. Samalla koulutuksen uudistuksia tulee jatkaa. Toisen asteen lähiopetusta ja koulutuspaikkoja tulee lisätä. Myös lisätukea tarvitsevien erityisoppilaiden tulee saada riittävästi tukea opetuksen avuksi, sanoo Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari.

– Suomen kansainvälinen menestysvaltti eivät ole yksittäiset huippuosaajat, vaan koulutusjärjestelmä, joka lähtee siitä, että kaikki ovat huippuosaajia. Suomalaisen tasa-arvon pohja luodaan varhaiskasvatuksessa. Hallitus ei näe laadukasta varhaiskasvatusta kaikkien lasten oikeutena, sillä se rajasi päivähoito-oikeutta lapsilta, joiden vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Yhdenvertaisuus toteutuu vain palauttamalla subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, ja varhaiskasvatuksen laatu turvataan vain pienentämällä ryhmäkokoja. Meillä ei ole varaa rajata osaa ikäluokasta ulos laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Yhtä vähän meillä on varaa antaa yritysten rahastaa varhaiskasvatuksella, vaan voitontavoittelua on rajoitettava, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

– Olen erittäin huolestunut koulutuksellisen tasa-arvon heikkenemisestä. Lasten ja nuorten eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen on kohtalonkysymys Suomelle. Vahvuutemme on tähän asti ollut yhdenvertainen koulu kaikille, mutta nyt maamme on menossa väärään suuntaan. Siksi vaadimme suunnanmuutosta, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– Nuorilla ikäluokilla pitää olla oikeus laadukkaaseen koulutukseen, mutta ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen taso on laskenut hallituksen tekemien rajujen leikkausten myötä. Yhä suurempi osa koulutuksesta toteutetaan omaehtoisena verkko-opiskeluna. Se ei voi olla vaikuttamatta osaamiseen, etenkin vahvoja käytännön taitoja vaativilla aloilla, sanoo Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Päivi Räsänen.

Koko välikysymysteksti luettavissa täältä

 

 

Oppositionen interpellerar om ojämlikhet i utbildningen

Alla oppositionspartier lämnar på fredagen in en interpellation om ojämlikhet i utbildningen. Initiativtagare är De Gröna och interpellationens första undertecknare är De Grönas ordförande Touko Aalto.

– Vår stolthet har varit jämlikheten i utbildningen och varje barns möjlighet att förverkliga sina drömmar. Regeringen har inte ingripit för att motverka den ökande ojämlikheten. De nedskärningar som regeringen har gjort raserar grunderna för jämlikheten i utbildningen. Regeringen har gjort inskränkningar i småbarnspedagogiken, grundskolan lider av stora problem. Kön och familjebakgrund påverkar allt mer skolframgången, säger De Grönas ordförande Touko Aalto.

– Jämlikheten i utbildningen har varit stenfoten för kunnandet och framgången i Finland. Regeringens nedskärningar har ändå allvarligt raserat denna grund. SDP har föreslagit otaliga åtgärder för att motverka sämre inlärningsresultat och ökad ojämlikhet. En av de mest effektiva åtgärderna är att utvidga den avgiftsfriheten till andra stadiets utbildning. Utredningarna visar att ett väsentligt hinder för att utbilda sig är bristen på pengar och det dyra undervisningsmaterialet särskilt på andra stadiet. Också genom att eliminera de avgränsningar som finns inom småbarnspedagogiken kan man garantera jämlika utgångspunkter i livet redan i barndomen. Aktiveringsmodellen för arbetslösa har konkret visat vilka problem vi står inför, säger SDP:s gruppordförande Antti Lindtman.

– Nu då den ekonomiska nedgång som fortsatt ända till år 2015 har brutits, bör man satsa på utbildning och forskning mer än vad regeringen har gjort i sin plan för de offentliga finanserna. Samtidigt måste reformerna inom utbildningen fortsätta. Man bör rikta mer resurser på andra stadiets närundervisning och utbildningsplatserna bör bli fler. Extra stöd behövs också för elever med specialbehov, säger Sannfinländarnas första viceordförande Laura Huhtasaari.

– Finlands internationella trumfkort är inte enskilda toppförmågor, utan ett utbildningssystem som utgår från att alla är toppförmågor. Grunden för den finländska jämlikheten läggs redan i småbarnspedagogiken. Regeringen anser att en kvalitativ småbarnspedagogik inte är alla barns rätt, eftersom den subjektiva dagvårdsrätten inskränktes så att den inte mera gäller föräldrar som inte arbetar eller studerar på heltid. Jämlikheten förverkligas bara genom att återinföra den subjektiva dagvårdsrätten och kvaliteten i småbarnspedagogiken garanteras enbart genom att minska på gruppstorlekarna. Vi har inte råd att lämna en del av åldersklassen utanför en kvalitativ småbarnspedagogik. Lika litet har vi råd att låta företagen göra pengar på småbarnspedagogik. Det måste finnas klara gränser för vinstbringande verksamhet, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

– Jag är mycket orolig för att jämlikheten inom utbildningen försvagas. Det är en ödesfråga för Finland hur vi lyckas stoppa ojämlikhetstrenden bland barn och unga. Hittills har vår styrka varit en jämlik skola för alla, men nu är vårt land på väg i fel riktning. Därför kräver vi en kursändring, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– De unga ålderklasserna måste ha rätt till en kvalitativ utbildning, men yrkesutbildningen och nivån för högskoleutbildningen har sjunkit till följd av regeringens häftiga nedskärningar. En allt större del av utbildningen sker numera genom nätstudier på egna villkor. Det måste inverka på kunnandet, särskilt på krävande områden som förutsätter ett starkt praktiskt kunnande, säger Kristdemokraternas riksdagsgrupps viceordförande Päivi Räsänen.

Hela interpellationstexten hittas här