Oppositio odottaa yhä hallituksen ratkaisuja

Ajankohtaista 10:43

Hallituksen täydentävä vastine ei ratkaise sote-uudistuksen perustuslaillisia ongelmia, joihin perustuslakivaliokunta on edellyttänyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan kiinnittävän huomiota.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on aamulla saanut hallituksen täydentävän vastineen esittelyn ja edustajat ovat saaneet kysyä hallituksen esittämistä korjauksista. Toteamme, että hallituksen vastaukset vaikuttavat yhä riittämättömiltä perustuslakivaliokunnan edellyttämiin muutosvaatimuksiin nähden. Vastineessa ei esitetä riittäviä uusia ratkaisuehdotuksia soten rahoitukseen ja notifiointiin. Myös tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä hallituksen esittämät ratkaisut ovat jääneet epäselviksi. Julkisen palveluntuottajan roolia on täsmennetty, mutta peruskysymykseen julkisen palvelutuotannon turvaamisesta kaikissa olosuhteissa ei ole saatu selvää vastausta.

Oppositio vetoaa hallitukseen, että se yrittäisi vielä vakavasti tehdä siltä pitkään vaadittuja korjauksia sote-esitykseen. Aikaa ei ole enää hukattavaksi.