Oppositio jättää lakialoitteen hoitajamitoituksen korjaamisesta

Ajankohtaista 17:10

Oppositio jättää lakialoitteen vanhuspalvelulakiin säädettävästä henkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Oppositio tarjoaa koko eduskunnalle mahdollisuuden allekirjoittaa lakialoite. Avaamme myös hallituspuolueille mahdollisuuden allekirjoittaa aloite ja korjata hoitajamitoitus kuntoon vielä tällä vaalikaudella.

On käynyt selväksi, että huolimatta vanhuspalvelulain säädöksistä ja sen toimeenpanon tukena toimivasta laatusuosituksesta ei henkilöstön riittävä määrä ole kaikissa hoitoyksiköissä vieläkään toteutunut. Tästä huolimatta hallitus on toistaiseksi kieltäytynyt antamasta eduskunnalle esitystä hoitajamitoituksesta, vaikka sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat olleet valmiita ottamaan kyseisen asian valiokunnan käsittelyyn.

Opposition edustajat korostavat, että henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. Mitoittamisen ehdottomana lähtökohtana ovat aina asiakkaat tarpeineen. Vähimmäistason tulee kuitenkin olla tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa vähintään 0,70. Esimerkkejä tilanteista, joissa mitoituksen on jo lähtökohtaisesti oltava korkeampi kuin vähimmäismitoitus, ovat esimerkiksi vaikeasti muistisairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden hoito.

 

Lakialoiteteksti liitteenä.