Oppositio esittää yhteistyötä pääministerille

Ajankohtaista 13:10

Oppositioryhmien puheenjohtajat tapaavat tänään kello 15.30 pääministeri Vanhasen Kesärannassa. Tapaamisessa ryhmäjohtajat esittävät, että myös oppositio voisi osallistua hallituksen päättämään kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman valmisteluun.

Hallitus valmistelee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmaa. Taustalla on tietoisuus julkisen talouden kestävyysvajeesta, jonka korjaamiseen tarvitaan useita vuosia, kenties koko vuosikymmen. Kolmikantaisessa työssä on tarkoitus käsitellä muun muassa talouden kasvua, työllisyysasteen nostamista ja työttömyyden torjuntaa sekä julkisen sektorin asioita.

Tämän ohjelman valmistelussa ei ole kyse yksittäisestä työmarkkinoiden kokonaisratkaisua täydentävästä toimenpiteestä, vaan poikkeuksellisesta, talouskriisiin liittyvästä, laaja-alaisesta ja pääosin ensi vaalikaudella toteutuvasta ohjelmasta. Toimikautensa vaaleihin päättävä hallitus ei yksin voi sitoutua ensi vaalikauden merkittäviin yhteiskuntapoliittisiin ratkaisuihin tulevan hallituksen puolesta.

Oppositioryhmien mielestä olisi suotavaa ja perusteltua, että näitä esityksiä valmistelee ja pohtii kaikki eduskuntapuolueet yhdessä. Pääministeriltä kysytäänkin hallituksen valmiutta avata tämä työ tasapuolisesti kaikille puolueille. Opposition eduskuntaryhmät haluavat antaa oman panoksensa yhteiseen pyrkimykseen suomalaista yhteiskuntaa koettelevien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Se on paras tie vaikeuksista voittoon.