Opetusryhmien koko määrättävä lailla

Ajankohtaista 09:14

Sosialidemokraatit ovat useassa eri yhteydessä kiinnittäneet huomiota peruskoulujen opetusryhmien kokoihin. Opetusryhmien kokojen pienentämiseen tarvitaan suuremman rahoituksen lisäksi myös opetusryhmien kokojen säätämistä lailla. Nykyisillä toimilla opetusryhmien koot ovat säilyneet ennallaan tai kasvaneet.

Sosialidemokraattien mielestä sivistysvaliokunnassa asiaan ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Ryhmäkoot ovat tasa-arvokysymys. Erot kuntien ja jopa koulujen välillä ovat kasvaneet, eivätkä oppilaat ole enää valtakunnallisesti tai edes kuntien sisällä keskenään tasavertaisessa asemassa. Perusopetuksen opetusryhmien keskikoko on viime vuosina kasvanut, ja myös esiopetuksen ryhmäkoot ylittävät opetusministeriön suosittelemat mitoitukset. Valiokunnan sosialidemokraattiset jäsenet jättivät tänään asian käsittelyn yhteydessä eriävän mielipiteen. 

Pelkät suositukset opetusryhmien koosta eivät ole riittäviä. Koululuokkien koolle on asetettava lakisääteinen yläraja. Opetusryhmien koon rajaamisella koulujen työskentelyolosuhteita ja oppimistuloksia voidaan parantaa. Tämän lisäksi kunnat tulee velvoittaa seuraamaan tilannetta kouluissa ja raportoimaan, miten lakia noudatetaan. 

Perusasteen ryhmäkokoja on selvitetty, mutta perusongelma säilyy. Tarpeeksi vakavasti ei puututa siihen, mikä vaikutus ryhmäkoolla on itse oppimiseen. Tämän lisäksi voimaan tulossa oleva perusopetuslain muutos erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevista säännöksistä aiheuttaa uusia paineita opetusryhmien ryhmäkoon pienentämiselle. 

Lisäksi talousahdingossa kunnat ovat ohjanneet rahoitusta muihin käyttötarkoituksiin. Tehdyn selvityksen mukaan 69,4 prosenttia koulutuksen järjestäjistä ilmoitti käyttäneensä koko rahoituksen opetusryhmien pienentämiseen. Lisärahoitusta tähän tarkoitukseen ei kohdistanut ollenkaan 17,9 prosenttia opetuksenjärjestäjistä.