Opetusministeri Jukka Gustafsson: Opetusryhmille maksimikoko

Ajankohtaista 07:33

Opetusministeri Jukka Gustafsson haluaa korostaa riittävän ja laadukkaan opetuksen merkitystä koulutuksellisen tasa-arvon, koulurauhan ja kouluviihtyvyyden edistämisessä.

– Meillä panostetaan nyt voimakkaasti siihen, että kaikkialla maassa opetusryhmät olisivat niin pieniä, että opettaja voi ottaa jokaisen oppilaan tarpeet huomioon. Ensi vuonna kunnille jaetaan ennätykselliset 60 miljoonaa euroa opetusryhmien pienentämiseen, ministeri painottaa.

– Ensimmäistä kertaa tukea voidaan suunnata erityisesti kouluille, joiden lähiympäristössä on keskimääräistä enemmän maahanmuuttajia ja matalasti koulutettuja. Näin tuetaan opettajan mahdollisuutta antaa enemmän tukea niille, jotka sitä enemmän tarvitsevat. Lisätukea enemmän tarvitseville kouluille jaetaan myös 23 miljoonaa euroa muihin toimiin, joilla haasteellisessa ympäristössä toimivia kouluja voidaan tukea, ministeri avaa käynnissä olevia toimia.

Ministeri kiittelee sitä, että koulutusasiat ovat olleet näkyvästi esillä myös vaalikeskusteluissa.

– Monelta osin valta näissä asioissa on kunnissa. Kuntapäättäjillä on suuri vastuu siitä, että perusopetuksen resurssit ovat riittävät, jotta jokaiselle lapselle voidaan taata hyvä ja turvallinen koulu.

– Valtakunnallisesti on syytä selvittää, pitäisikö kuntia tukea tässä työssään määrittelemällä opetusryhmille enimmäiskoko. Erityisesti pienimpien oppilaiden osalta olemme kuulleet paljon painokkaita puheenvuoroja siitä, että enimmäisryhmäkokojen kirjaaminen lakiin olisi tarpeen tasa-arvoisen koulutien varmistamiseksi. Tämä asia tullaan selvittämään ja ministerinä olen valmis ajamaan ryhmäkokojen määrittelemistä lailla, Gustafsson linjaa.