Opetusministeri Gustafsson haluaa pienentää ryhmäkokoja

Ajankohtaista 13:03

Opetusministeri Jukka Gustafsson on jakanut yli 50 miljoonaa euroa ns. korvamerkittyä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen yhteensä 245 opetuksen järjestäjälle.

– Ryhmäkoot on tärkeä pitää kohtuullisina myös taloudellisesti tiukkoina aikoina, sillä opettajalla on oltava riittävästi aikaa oppilaalle ja mahdollisuus huomioida hänen yksilölliset tarpeensa, Gustafsson muistuttaa.

Opetuksen järjestäjä voi käyttää valtionavustusta opettajien palkkakustannuksiin, resurssiopettajien lisäämiseen eli opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa, jakotunteihin tai ryhmien jakamiseen pysyvästi.

Hakemusten mukaan rahoitusta tullaan käyttämään eniten resurssiopettajien palkkaukseen. Kahden opettajan samanaikaisella luokassa ololla on mahdollista tukea oppilaiden oppimista mutta myös opettajien yhteistyötä.

Rahoitus tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön, mikäli ryhmäkokoja on päätetty kasvattaa lukuvuonna 2012-2013 edelliseen vuoteen verrattuna.

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että ylläpitäjällä on suunnitelma perusopetusryhmien pienentämiseksi. Rahoitus on käytettävissä vuosina 2012-2013. Opetuksen järjestäjät raportoivat rahan käytöstä keväällä tammikuussa 2014.