Omröstningen om SDP:s presidentvalskandidat har startat på nätet

Ajankohtaista 09:13

Socialdemokraternas rådgivande medlemsomröstning om vem som skall nomineras till presidentkandidat har startat på nätet 22.8. Nätomröstningen sker via ”JäsenExtra” på partiets hemsidor och pågår till 28.8. kl. 24.00.

 
Till medlemmar som inte röstar via nätet sänds valmaterial via posten. Röstningsmaterialet sänds efter att nätomröstningen avslutats och det anländer till medlemmarna senast 5.9 och avslutas 9.9.
 
Valresultatet offentliggörs senast onsdagen den 14.9. 2011. Partifullmäktige fattar det slutliga beslutet om vem som blir SDP:s kandidat i presidentvalet 7-8.10. 2011.

 

Tre kandidater har nominerats i medlemsomröstningen: Tuula Haatainen, 51 år, Ilkka Kantola, 54 år och Paavo Lipponen, 70 år. 
 

Ilkka Kantola, Paavo Lipponen och Tuula Haatainen är nominerade i SDP:s medlemsomröstning  om presidentkandidat