Omröstning om SDP:s presidentkandidat har startat på nätet

Ajankohtaista 09:44

Socialdemokraternas omröstning om vem som skall nomineras till partiets presidentkandidat har startat på nätet 22.8. Nätomröstningen sker via partiets hemsidor på ”JäsenExtra” och pågår till söndagen den 28.8. 2011 kl. 24.00.

Till medlemmar som inte röstar via nätet sänds valmaterial via posten. Röstningsmaterialet sänds efter att nätomröstningen avslutats och det anländer till medlemmarna senast 5.9 och avslutas 9.9. 

Valresultatet offentliggörs senast onsdagen den 14.9. 2011.

Partifullmäktige fattar det slutliga beslutet om vem som blir SDP:s kandidat i presidentvalet 7-8.10. 2011.

Tre kandidater har nominerats i medlemsomröstningen:Tuula Haatainen, 51år,Ilkka Kantola,54 år och Paavo Lipponen, 70 år.