Omaishoitajien yhdenvertaisuus on taattava

Ajankohtaista 12:39

Kansanedustaja Anneli Kiljunen puhui perjantaina Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL) Kymen piirin 40-vuotisjuhlassa Kouvolassa. Kiljunen puuttui puheessaan mm. keskustelua herättäneeseen kysymykseen omaishoidon kehittämisestä.

– Me sosialidemokraatit olemme yksiselitteisesti sitä mieltä, että omaishoitajien asemaa on parannettava. SDP on jo pitkään ajanut parannusta omaishoitajien asemaan. Omaishoidon tueksi on oltava riittävästi kotiin vietäviä palveluita, joilla saadaan hyvinvointia niin omaishoitajalle kuin omaishoidettavalle.

Omaishoidon tilanne eri puolilla maata on hyvin kirjava. Peruspalveluministeri onkin perustanut kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on parantaa omaishoitoa ja omaishoitajien oikeusturvaa. Ohjelman toimenpiteet on tarkoitus aikatauluttaa ja tuoda budjettikehyksiin. Ensimmäisiä parannuksia tuodaan jo ensi vuoden budjettiin.

– Omaishoitajien tukipalveluihin on ensi vuodesta alkaen tulossa lisärahaa 10 miljoonaa euroa. Jatkossa on tärkeää, että omaishoidon tuen myöntämisperusteet yhtenäistetään kaikille Suomen omaishoitajille tasavertaisiksi.

Sosialidemokraateille olennaisinta on, että omaishoitajia kohdellaan samalla tavoin riippumatta siitä, mikä hänen kotikuntansa on.

– Toisin sanoen meidän on luotava yhtenäiset kriteerit, joilla arvioidaan, kuka on oikeutettu saamaan omaishoidon tukea.