Ojala-Niemelä: Ulosotossa olevien mahdollisuuksia selvitä veloistaan on parannettava

Ajankohtaista 09:18

Merkittävä joukko suomalaisia painii ulosotto-ongelmien kanssa. Heidän mahdollisuuksiaan selvitä veloistaan on parannettava, ja toimeentuloa sekä mahdollisuuksia työllistyä ja yrittää tulee vahvistaa.

Erityinen ongelma ovat ulosottoon menevät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Vuonna 2017 lähes 320 000 sote-asiakasmaksua ja 36 000 varhaiskasvatusmaksua päätyi ulosottoon. 

– Asiakasmaksulaki sallii maksujen perimättä jättämisen ja alentamisen. Tätä mahdollisuutta käytetään liian harvoin. Lakia on täsmennettävä, jotta maksuja kohtuullistettaisiin aina, kun siihen on tarve. Muutos edistää myös tasa-arvoa palvelujen todellisessa saatavuudessa. Lisäksi maksujen tasoa on alennettava.

Moni suomalainen on ulosottokierteessä, ja moni heistä on paininut velkaongelmiensa kanssa jo 1990-luvun lamasta lähtien, summaa SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä.

– Pitkäaikainen ulosotto rampauttaa koko perheen toimeentulon, uhkaa syrjäyttää perheitä ja nostaa perustoimeentulotuen ja harkinnanvaraisten tukien määrää. Kyse on valtavista inhimillisistä kustannuksista, ja lisäksi ulosottoon joutuneiden kannusteet työllistyä ovat usein huonot.

– Julkisen talouden suunnitelmassa tehdyt määrärahojen lisäykset ovat erittäin tarpeellisia, ja määrärahojen vahvistamista on jatkettava myös tulevina vuosina. Lisärahoitusta on suunnattava talous- ja velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävän velallisten neuvonnan tehostamiseen ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen.