Ojala-Niemelä: Hallitus ei ole lakkauttamassa lukioita Lapista

Ajankohtaista 09:35

–  Keskustelu lukiokoulutuksen tulevaisuudesta käy kuumana. On kuitenkin hyvä erottaa faktat sekä tiuhaan maalatut uhkakuvat toisistaan. Hallitus ei ole lakkauttamassa tällä kaudella yhtään lukiota Lapista. Korkeakoulupaikkojakin on vähennetty  niin, että paikkojen suhde ikäluokkaan pysyy samana, Johanna Ojala-Niemelä muistuttaa.

–  Hallitus on ilmoittanut kokoavansa järjestämiskenttää sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukiossa vastatakseen paremmin työelämän ja yhteiskunnan haasteisiin. Järjestäjäverkon yhteen kokoaminen ei kuitenkaan tarkoita toimipisteiden lakkauttamista. Järjestämisluvan haltija päättää, missä toimipisteissä se koulutusta järjestää.

– Erityistä huolta kannetaan perustellusti siitä, miten käy niiden peruskoulujen ja lukioiden, joilla on yhteisiä opettajia. Hallituksen esityksessä on erikseen mainittu, että yhteys perusopetukseen on osa kokonaisharkintaa järjestämislupia myönnettäessä. 

– Lapissa pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen vuoksi koulutustarpeesen vastaaminen edellyttää toiminnan jatkamista nykyisissä lukioissa. Uudistuksen on edistettävä opiskelijoiden tasa-arvoa laadukkaiden koulutuspalvelujen saamisessa. Koulutusjärjestelmä on pidettävä kunnossa, jotta alue säilyy vetovoimaisema, Ojala-Niemelä korostaa.