Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Oikeus kohtuuhintaiseen kotiin – SDP:n asuntopoliittinen kannanotto 15.11.2009

Ajankohtaista 12:54

Maailman taloustilanteen ja Suomessa harjoitetun talouspolitiikan seuraukset näkyvät tällä hetkellä lukuisina lomautuksina ja kasvavana työttömyytenä. Ennuste on, että tilanne tulee jatkumaan vaikeana vielä pitkään. Tämä aiheuttaa epävarmuutta toimeentulosta ja pärjäämisestä.

Toimeentulon notkahdus voi Suomessa johtaa tilanteeseen, jossa voi joutua luopumaan asunnostaan. Tästä on olemassa epämiellyttäviä esimerkkejä edellisen laman ajoilta 1990-luvulta.

Suomalaisten asumisasiat on liian pitkään jätetty yksinomaan markkinoiden ehdoille, jolloin rakennusliikkeet, yksityiset maanomistajat ja rahoittajat sanelevat säännöt.

Asuntomarkkinoiden sääntelyn purkamista on perusteltu kilpailulla, vaikka tosiasiassa kilpailu on vähentynyt ja siitä johtuva asumiskustannusten nousu maksatetaan asunnontarvitsijoilla.

Yhä suurempi osa käytettävissä olevista tuloista menee asumiseen. Normaalin markkinatalouden suhdannevaihtelujen hintahyöty ei ulotu kuluttajille asti. Yhteiskunnan tuki valuu hintoihin ja osin valtion tukemat vuokra-asunnotkin ovat enää vain vaihtoehtoinen sijoituskohde markkinoilla.

On korkea aika tehdä täyskäännös asuntopolitiikassa. Jokaisella on oikeus kohtuuhintaiseen asuntoon, joka sopii elämäntilanteeseen ja vastaa tarvetta. Ihmisten hyvinvoinnin lisäksi on huolehdittava ympäristön hyvinvoinnin lisäämisestä ekologisesti järkevillä valinnoilla. Lähtökohdaksi on otettava ihmisten näkökulma.

1. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen on oltava mahdollista

Vuokra-asuntotuotantoon kohtuuhintaisia tontteja
Korkotukilainojen omavastuukorko puolitetaan
Vuokrien nousupaineita hillitään
Vuokrat tehdään läpinäkyviksi asuntojen hintojen tavoin
2. Kodin säilyminen on turvattava myös lama-aikana

Valtiontakausmallin avulla rakennetaan järjestelmä, jossa omistusasuja saa joustoa velanmaksuun.
Maksuvaikeuksiin joutuneelle vuokra-asukkaalle luodaan takuulainamalli
3. Rakennetaan kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Hintojen nousua asuntomarkkinoilla hillitään
Otetaan käyttöön laaja uusien osakeasuntojen tuotanto valtion täytetakauksilla ja korkotuella (omistusaravalaina)
Rakentamisen kilpailua lisätään
Omistusasuntotuotantoon kohtuuhintaisia tontteja
4. Tehdään ympäristöystävällistä asumispolitiikkaa

Nollaenergia-asuntojen osuutta kasvatetaan uudistuotannossa.
Vanhan asuntokannan korjaamista edistetään niin, että niiden energiankulutus vähenee merkittävästi.
Energiatehokkaan korjausrakentamisen tutkimusta ja opetusta lisätään kaikilla koulutuksen asteilla.
Aloitetaan uudelleen julkinen energianeuvonta
Yhdyskuntarakennetta tiivistetään
Ohjataan kiinteistöjen omistajia ympäristökuormitusta vähentäviin ratkaisuihin
Ympäristöystävällistä peruskorjausta edistetään kaikissa asumismuodoissa
5. Laadukas ja turvallinen koti kuuluu kaikille

Edistetään asumisen turvallisuutta
Erityisryhmien investointiavustusvaltuuksiin varataan riittävästi määrärahoja
Lisätään sosiaalista isännöintiä ja asumisneuvojia
Poistetaan asunnottomuus
Hometalo-ongelmien syntyä ehkäistään ja vastuita selkiytetään
Asumistukeen tasokorotus
Asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon elinkaariajattelu