Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Oikeudenmukaisuutta politiikkaan

Ajankohtaista 13:20

Puoluevaltuusto 8.3.2008

SDP:n puoluevaltuusto tuomitsee porvarihallituksen eriarvoistavasta politiikasta. Eläkeläisiin, lapsiperheisiin ja tavallisiin työssäkäyviin keskituloisiin kohdistuneet verojen ja maksujen korotukset aiheuttavat talousahdinkoa kotitalouksissa. Monissa perheissä on jo nyt jouduttu esimerkiksi tarkistamaan asuntolainan hoitosuunnitelmia.

SDP:n puoluevaltuusto ei hyväksy porvarihallituksen verolinjauksia. Vanhasen hallitus on käytännössä vapauttamassa suuret maatilat, metsätilat sekä yritysvarallisuuden kokonaan perintöverosta. Tämä on suomalaisen oikeudenmukaisuusajattelun vastaista.

SDP pitää välttämättömänä, että ensi viikolla Vanhasen hallitus kehysriihessään tarkistaa politiikkansa suuntaa. Viime eduskuntavaalien lupaukset mm. lapsiperheiden arjen ja vanhustenhoidon parantamiseksi, eläkeläisten verotuksen oikaisemiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi on toteutettava viipymättä.

Puoluevaltuuston mielestä lasten ja perheiden arki on nostettava politiikan asialistan kärkeen. Sosialidemokraatit vaativat porvarihallitusta luopumaan suunnitelmastaan nostaa päivähoitomaksuja. Hintojen noustessa voimakkaasti on välttämätöntä, että lapsilisiä korotetaan. Kaikkien lapsiperheiden, erityisesti yksinhuoltajien ja toimeentulotuen varassa olevien asemaa on parannettava.

Puoluevaltuusto muistuttaa kaikkien puolueiden antaneen eduskuntavaaleissa lupauksen parantaa maamme vanhustenhoidon tilaa. Vanhustenhoitoa parantavilla uudistuksilla on kiire. Vanhustenhoidon ja ikäihmisten palveluissa eivät enää suositukset riitä, vaan tarvitaan nykyistä vaikuttavampia toimia.

Erityisesti terveydenhoidon ja vanhustenhuollon tarpeiden hoitamista varten on kuntien rahoitusasemaa parannettava sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa esittämällä tavalla, 600 miljoonalla eurolla. Kuntien veropohjaa on vahvistettava, kuten kuntauudistuksen puitelain yhteydessä päätettiin.

SDP on huolissaan Vanhasen hallituksen onnettomasta aluepolitiikasta, joka on näkynyt mm. Stora Enson tehtaiden lopettamispäätösten yhteydessä. SDP:n puoluevaltuusto kehottaa kirkastamaan valtion omistajapolitiikan linjauksia, vahvistamaan alue- ja osaamiskeskusohjelmia ja huolehtimaan tasapainoisen yliopisto- ja korkeakouluverkon tulevaisuudesta.

Ilmastonmuutos muuttaa maailmaa peruuttamattomasti. Se onkin otettava uudella tavalla huomioon kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Liikenneinvestointien toteuttamiseen tarvitaan 10-15 vuoden ohjelma, jonka rahoitusta ei tule kytkeä valtionyhtiöiden myyntituloihin. Liikenneinvestointien kannattavuuslaskelmat on tehtävä uudelleen siten, että niissä otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä kaupunkiseuduilla ja raideliikenteen käyttöä lisättävä. Maan hallituksen on pidettävä lupauksensa raideliikenteen rahoittamisesta ja rataverkon kehittämisestä. Työsuhdematkalipusta on tehtävä veroton etuus, jolloin joukkoliikenteen lisääntyvä käyttö on todellinen mahdollisuus entistä useammalle ja alle 16-vuotiaille se on tehtävä maksuttomaksi.

Energiapoliittinen ajattelu on uudistettava siten, että lähtökohtana on energiatehokkuuden lisääminen. Suomen on toteutettava Energiapihi Suomi -ohjelma. Monipuolista suomalaisen energiatuotannon peruslinjaa on jatkettava. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä ja öljyriippuvuudesta on vapauduttava vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristön suojelemiseksi, työllisyyden vahvistamiseksi ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi verotukseen tarvitaan kokonaisuudistus. Veropohja on jatkossakin pidettävä laajana. Verouudistuksen osana on kehitettävä voimakkaasti ympäristöverotusta. Verotus on järjestettävä niin, että lisääntyvän verorasituksen voi välttää muuttamalla kulutuskäyttäytymistään. Autoilun verotusta on kehitettävä ympäristöä säästävään ja joukkoliikennettä tukevaan suuntaan. Sosialidemokraatit haluavat ottaa käyttöön niin sanotun windfall-veron. Päästökaupasta syntynyttä sähköyhtiöiden ylivoittoa tulee verottaa ja tämän veron tuotto tulee käyttää uusiutuvien energialähteiden ja päästöttömien lämmitysratkaisujen edistämiseen.

SDP edellyttää, että uudessa kehyksessä Suomen kehitysyhteistyömäärärahoja tarkistetaan niin, että tavoite 0,7 prosentin kehitysyhteismäärärahojen kansantulo-osuudesta toteutuu. Nyt kun Suomi on kansantulo/henkilöä kohden vertailussa yltänyt Ruotsin tasolle, emme voi enää perustella kehitysyhteistyömäärärahojemme jälkeenjääneisyyttä lamavuosien ongelmilla.

SDP pitää mahdollisena Suomen osallistumista Naton NRF-toimintaan, jos puolueen asettamat reunaehdot toteutuvat. Natolle on etukäteen kerrottava, ettemme automaattisesti ole mukana kaikissa sen operaatioissa, osallistumisen pitää aina olla resursseihimme sidottu ja on seurattava, mitä Ruotsi päättää osallistumisesta. EU-jäsenyydestä johtuvat velvoitteet menevät kaikissa oloissa NRF-tarpeiden edelle.

* * *

Puolueen puheenjohtajavaali kuuluu puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin. Puoluevaltuusto toteaa, että puoluehallitus on päättänyt asettaa toimikunnan selvittämään puoluejohdon vaalimenettelyn uudistustarpeita ja mahdollisuuksia. Puoluevaltuusto pitää toimikunnan työtä tärkeänä. Tämän selvityksen pohjalta mahdollisista muutoksista päätetään Hämeenlinnan puoluekokouksessa.