Oikeudenmukainen verolinja kantaa kauas taakse ja eteen

Ajankohtaista 14:56

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero muistuttaa, että demareiden halu rukata verotusta oikeudenmukaiseksi on leimannut koko kuluvaa hallituskautta.

-SDP:n johtotähtenä on koko hallitustaipaleen ajan ollut oikeudenmukaisuus. Siitä kiinni pitäminen vaatii tarkkuutta ja lujaa tahtoa, jota on harjoitettu myös julkista taloutta tasapainotettaessa ja verolinjauksia mietittäessä.

Kehyspäätösten mukaisesti yritysten tukia vähennetään ja yhteisövero lasketaan 24,5 prosentista 20 prosenttiin ja kaikki osingot tulevat verotettavaksi ensimmäisestä eurosta alkaen.

–          Laaja veropohja on sosialidemokraattien tavoitteena, muistuttaa Paatero.

Jo viime vuoden budjettiriihessä tehtiin Paateron mukaan monia tuloeroja tasaavia päätöksiä.

– Suurten omaisuuksien ja perintöjen verotusta on kiristetty ja kaikkein rikkaimmalle kansanosalle luotiin uusi veroluokka, ”solidaarisuusvero”. Vastaavasti kaikista pienituloisimpien verotusta kevennettiin.

Kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotoista korotettiin ja väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus jatkuu vielä tämän vuoden loppuun.

–          Erityisen arvokkaana asiana pidän sitä, että vaikka ajat ovat vaikeat, sitä ei olla maksatettu yhteiskunnassa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevilla. Toimeentulotukea on jopa korotettu ja siinä jos missä näkyy sosialidemokraattinen arvomaailma, Paatero korostaa.

SDP:n ajamalla pankkiverolla kerätään etukäteispuskuria talousvaikeuksiin ja sen tavoitteena on siirtää talouskriisien maksukustannukset pikkuhiljaa pankkien kontolle. Lisäksi hallitus on erittäin sitoutunut harmaan talouden vastaiseen työhön. Harmaantalouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmasta on periaatepäätös vuosille 2012-2015.

– Tämä on mielestäni varsin vaikuttava otos siitä, mitä alle kahdessa vuodessa ollaan saatu aikaan. Hallitus jatkaa työskentelyään ja tavoitteenamme on, että sama oikeudenmukaisuuden linja jatkuu.

Selvityksen alla on parhaillaan mm. omaishoidontuen verokohtelu osana kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa, ympäristölle haitalliset tuet sekä energiauudistus.