Ohjeita ovelta ovelle -kampanjointiin

Ehdokkaalle, Työkalut 11:58

Ovelta ovelle -kampanjointia

Lataa ohjeet pdf-muodossa – Opas ovelta ovelle -kampanjointiin

 

SINUN PANOKSESI ON TÄRKEÄ

Sosialidemokraattien tulee hakeutua suoraan keskusteluyhteyteen kansalaisten kanssa luottamuksen palauttamiseksi. Tässä yhteydessä keskustelu ihmisten kanssa kotiovella on tärkeä kampanjamuoto. Uudet kampanjamuodot on otettava käyttöön, jotta voittaisimme seuraavat kunnallisvaalit. On tärkeää, että ihmiset saavat myönteisen kuvan sosialidemokraateista ovelta ovelle -kampanjan myötä. Kun menemme ihmisten kotioville, olemme siis kohteliaita ja kiinnitämme huomiota ihmisten kuunteluun.

VALMISTAUTUMINEN

Kun ovelta ovelle -kampanjaa lähdetään toteuttamaan, tulee nimetä kampanjavastaava, joka ottaa vastuun etukäteisvalmisteluista. Kampanjavastaavan tulee muodostaa käsitys siitä, mitkä ovat sosialidemokraateille vahvoja tai potentiaalisia kannatusalueita edellisten vaalien tulosten perusteella. Kampanjavastaava on yhteydessä paikallislehtiin ja luo Facebookiin tapahtuman, jossa mainostetaan koputuskierrosta. Ovelta ovelle -kampanjointi on niin uusi ilmiö Suomessa, että se kiinnostaa tiedotusvälineitä. Kampanjaan osallistuvien kampanjatyöntekijöiden tulisi tutustua SDP:n tavoitteisiin ja kampanjatyöntekijän oppaaseen ennakkoon.

KAMPANJOINTI

Kampanjavastaava kutsuu porukan koolle ja jakaa materiaalin vaalityöntekijöille sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Kampanjatyöntekijöistä otetaan yhteiskuva. Kampanjatyöntekijät jakautuvat 2-3 hengen ryhmiin ja kampanjavastaava jakaa heille alueet ja ovikoodit. Uusien kampanjatyöntekijöiden perehdytykseen kiinnitetään huomiota.

Ovelta ovelle -kampanjoinnin tarkoitus on kertoa tavoitteistamme ja siten palauttaa ihmisten luottamus sosialidemokraatteihin. Lähempänä vaaleja ovelta ovelle -kampanjoinnilla mobilisoidaan ihmisiä äänestämään. Jos ovi ei avaudu, sujauta postilaatikkoon kampanjasta kertova esite. Keskustelujen tueksi SDP on valmistanut sinulle keskustelumanuaalin (alla). Vaalien välillä kampanjoinnilla kerrotaan SDP:n politiikasta ja kerätään esimerkiksi nimiä kuntalaisaloitteeseen ja rekrytoidaan jäseniä. Vaalien alla korostuu ihmisten saaminen äänestämään. Pyri noudattamaan puolueen keskustelukaavaa omin sanoin.

Kolmen askeleen keskustelumanuaali

Ensimmäinen askel on KONTAKTIN ottaminen: esittäytyminen, mitkä kysymykset ovat sinulle tärkeitä?, miten oikeistohallituksen politiikka koskettaa sinua ja perhettäsi?

Toinen askel on TAUSTOITUS: kerro sosialidemokraattien tavoitteista, kerro miksi itse olet liikkeellä, kerro miten politiikka koskettaa paikallisesti.

Kolmas askel on VARMISTUS: yritetään saada kansalainen kertomaan puoluekannastaan kysymällä onko sosialidemokraatit vaihtoehto hänelle, yritetään myös saada kansalainen sitoutumaan esim. allekirjoittamaan vetoomus tai kuntalaisaloite.

Onko sosialidemokraatit vaihtoehto sinulle?

Kyllä: Hienoa! Haluaisitko tulla mukaan meidän toimintaan? Me tarvitsemme sinun kaltaisia henkilöitä, jotta saamme muutoksen aikaiseksi. Tässä on tietoa toiminnastamme sekä jäseneksiliittymiskaavake. Haluaisitko allekirjoittaa tämän kuntalaisaloitteen vauhtiesteiden rakentamiseksi?

Ehkä: Mikä saisi sinut kannattamaan demareita? Tarvitsetko lisätietoja jostakin asiasta? Haluaisitko allekirjoittaa tämän kuntalaisaloitteen vauhtiesteiden rakentamiseksi?

Ei: Asia selvä. Hyvää päivän jatkoa.

PALAUTE

Kampanjoinnin jälkeen kampanjatyöntekijät palaavat lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana. Kampanjavastaava kerää tiedon keskustelujen määrästä ja tunnelmasta sekä mahdollisista uusista jäsenistä/kiinnostuneista. Kampanjavastaava ilmoittaa tiedot piiriinsä. Kampanjatyöntekijöistä otetaan vielä valokuvia ja videoita käytettäväksi sosiaalisessa mediassa.

ARVIOINTI

Keskustelujen määrä merkitään tukkimiehen kirjanpidolla raportointikorttiin. Tämä on tärkeää, jotta kampanjointia voidaan arvioida jälkikäteen. Kampanjoinnista tulee myös tavoitteellisempaa, kun sille asetetaan mittarit. Ruotsissa on paljon esimerkkejä siitä, että keskustelujen määrän kerääminen on synnyttänyt leikkimielistä kilpailua kampanjatiimien välille.

TORIKAMPANJOINTI

Tässä oppaassa mainittuja neuvoja on myös hyvä käyttää torikampanjoinnissa, jotta keskustelu kansalaisten kanssa olisi tavoitteellista ja suunnitelmallista. Torikampanjoinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että saadaan keskusteluja aikaiseksi. Ei riitä, että kansalaisia pelkästään muonitetaan ja lahjotaan teltalla. Keskustelujen määrä merkitään raportointikorttiin ja lähetetään tieto piiriin.

LISÄTIETOA

Täältä löydät Prezi-esityksen ovelta ovelle -kampanjoinnista.

Täältä löydät videon kampanjoinnin tueksi.