Ohjeet varainhankintaan

Ehdokkaalle 11:00

Ruusuja

Kuntavaalit varainhankinta, talous ja tilitykset

Ohjeet pdf-muodossa

Eduskuntavaalien vaalirahoitusta normittaa vuonna 2009 säädetty vaali- ja puoluerahoituslainsäädäntö. Koko lainsäädäntö ja ohjeisto löytyvät kätevästi osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi ja www.puoluerahoitus.fi. Tämän sivuston kautta löytyvät viranomaisohjeet ja muuta hyödyllistä. Heti kampanjoinnin alusta on syytä pitää tarkkaa kirjanpitoa tuloista ja menoista.

Sivuston kautta kannattaa myös tutkivalla silmällä selata eri puolueidenkin kansanedustajien vaalirahoitusta. Niistäkin voi löytyä vinkkejä omaan varainhankintaan.

Kuntavaaleissa on syytä muistaa:

 • samalta tukijalta yläraja on 3 000 euroa (ei koske puoluejärjestöjen / tukiryhmän tukea)
 • yksittäinen tuki, joka on yli 800 euroa, on ilmoitettava

Seuraavassa joitakin huomioita omaan varainhankintaan ja sen järjestämiseen:

 1. Kuntavaaliehdokkaan suositeltavimpana kotipesänä ja kampanjatilin haltijana on oma puolueosasto. Tällöin on hyvä kampanjaa varten avata oma tili, jota ehdokkaan tukiryhmä seuraa. Tilinkäyttö on osa yhdistyksen omaa toimintaa. Jos yhdistyksestä on useampi ehdokas, niin silloin kannattaa jokaiselle avata oma tili.
 2. Jos edellä oleva ei ole mahdollista, niin silloin oman tukiyhdistyksen perustaminen voi olla perusteltua. Yhdistys perustetaan normaaliin yhdistyksen perustamiseen liittyvällä tavalla. Perustamassa on vähintään kolme henkilö. Liitteenä tässä on mallisääntöpohja tällaista yhdistystä varten. Tukiyhdistys voi toimia rekisteröitymättömänäkin yhdistyksenä.
 3. Kuntavaaliehdokkaan ei kampanjatilinä pidä käyttää omaa tiliään, sillä verottaja voi tällöin tulkita ”henkilökohtaiseksi” tuloksi veroseuraamuksin.
 4. Vaalitoiminta on ns. yleishyödyllistä toimintaa, jota verotuksessa käsitellään kuten ko. toimintaa muutoinkin; siis pääsääntöisesti verottomana.
 5. Avoin varainkeräys on hyvä hankintamuoto. SDP suosittelee että annatte kotisivujenne ja muiden mainostuksenne kautta ihmisille mahdollisuuden lahjoittaa rahaa. Yksi hyvä tapa kerätä rahaa on kerätä sitä Holvi-palvelun kautta. Suosittelemme, että jokainen avaa mahdollisimman pian palvelun itselleen tuliyhdistyksen kautta (jolloin raha on suoraan käytettävissä ja palveluun kuuluu myös kirjanpito tulleesta rahasta ja mahdollisesti maksetuista laskuista). Holvin käyttö on helppoa ja edullista. Tutustu palveluun osoitteesta https://about.holvi.com/fi/ . Erillistä rahankeräyslupaa ei tarvita 6 kk ennen ja 2 viikkoa vaalien jälkeen tapahtuvaan varainkeräykseen, mutta tästä keräyksestä on tehtävä selvitys poliisihallitukselle. Selvitystä varten ko. sivuilta löytyy tilityskaavakkeet:  http://www.poliisi.fi/luvat/arpajaishallinto/rahankeraykset/vaalikeraykset .
 6. Jos muille yhdistyksille, ammattiosastoille jne lähettää kohdennetun avustuspyynnön, niin se ei ole rahankeräysluvan alaista toimintaa.
 7. Ehdokas itse vastaa kampanjailmoituksista vaalirahoitusvalvontaan / vtv.
 8. Mainoksen maksajan nimi on ilmoitettava, oli se sitten tukiyhdistys, puolueosasto tai joku muu taho. Yksityishenkilön nimeä ei kuitenkaan saa julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on pienempi kuin 800 euroa.
 9. Vaalitukea ei voi vastaanottaa valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä, valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä eikä valtion tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä.

Verottaja on antanut seuraavanlaisen ohjeen.

Tarvittaessa kysy tarkempia tietoja joko piiritoimistostasi tai puoluetoimistosta.