Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Nurminen: Köyhimmillä alueilla sairastaminen maksaa enemmän

Ajankohtaista 10:04

Ilmari Nurminen

SDP:n sosiaali- ja terveysjaoston jäsen kansanedustaja Ilmari Nurminen kauhistelee 30 prosentin asiakasmaksujen korotusten vaikutuksia ihmisten ja alueiden väliseen eriarvoistumiseen. Eriarvoisuutta luo erityisesti kuntien ja alueiden erilaiset päätökset asiakasmaksujen korotuksissa.

Nurminen pitää hälyttävänä, että monet Suomen köyhemmät alueet näyttävät korottaneen maksuja täysimääräisinä. Sairaanhoitopiireistä vain indeksikorotukset on tehty HUS:n, PSHP:n ja EKSOTE:n alueilla, mutta ainakin yksitoista muuta sairaanhoitopiiriä on tehnyt maksimikorotukset. Tämä viittaa siihen, että köyhimmillä kunnilla ja sairaanhoitopiireillä ei ole mahdollisuutta olla korottamatta maksuja. Tämän vuoksi terveydenhuollon asiakasmaksut ovat merkittävästi korkeampia köyhillä kunnilla ja alueilla kuin varakkaimmilla.

– Suomen köyhimmillä alueilla väestörakenne on myös keskimääräistä vanhempaa, ja siten palveluita tarvitsevia ihmisiä on enemmän kuin suhteessa kasvukeskuksissa. Tämä lisää merkittävästi alueiden välistä eriarvoisuutta ja päätökset kohdistuvat kaikista haavoittuvimpiin ihmisiin, toteaa tasa-arvovaliokunnan jäsen Ilmari Nurminen.

Nurminen on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle, jossa hän vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon jopa 30 prosentin korotusten vaikutusten arvointia erityisesti alueiden ja ihmisten välisen eriarvoistumisen näkökulmasta. Nurminen pitää valitettavana, ettei vaikutusten arviointia ole tehty.

Nurmisen mukaan perustuslain 19 §. mukaan julkisen vallan on ”turvattava jokaiselle riittävät terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä”. Lisäksi perustuslain nojalla on annettu terveydenhuoltolain 2 §, jonka mukaan lain tarkoitus on ”edistää ja ylläpitää väestön terveyttä”, ”kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja” sekä ”toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta”.

Nurminen kyseenalaistaakin kirjallisessa kysymyksessään, onko hallitus nostaessaan asiakasmaksuja toiminut perustuslain ja terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla edistämällä väestön terveyttä, terveyserojen kaventamista ja terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta?