Nu behövs alternativa sätt att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Ajankohtaista 13:13

SDP: s riksdagsledamot Kim Berg konstaterar att Social – och hälsovårdsministeriets anvisning om att fortsätta arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på alternativa sätt under coronavirusepidemin är en viktig påminnelse för alla aktörer. I detta epidemiläge behövs samarbete mellan kommuner, organisationer och andra aktörer. Många kommuner stängde sina verksamhetsställen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte när regeringen förbjöd sammankomster med över 10 personer från och med 16.3.2020.

Enligt anvisningarna 20.3 kvarstår skyldigheten att ordna social – och hälsovårdstjänster också under undantagsförhållanden, och kommunerna ska trygga klienternas rätt att få de tjänsterna de behöver i enlighet med individuella behov.

Nu behövs alternativa sätt att ordna verksamheten

Enligt Berg är Social – och hälsovårdsministeriets uppmaning till kommunerna att under coronavirusepidemin utveckla alternativa sätt att genomföra arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i samarbete med organisationer och andra aktörer befogad och det är bra att påminna alla aktörer om detta.

På grund av smittorisken är det inte möjligt att bedriva verksamhet i grupp om de samlas fysiskt i samma utrymme. Kommunen ska med alla medel söka alternativa sätt att fortsätta arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte också under undantagsförhållanden, i synnerhet när klienten vill fortsätta med den.

Enligt ministeriets anvisning 8.4 ska aktörerna erbjuda olika former av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och verksamheten ska vara på sådana arbetsplatser där det inte finns någon smittorisk. När nya verksamhetsformer tas i bruk ska man alltid agera i samförstånd med den klienten som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Preciserande anvisningar behövs eftersom många kommuner stängde verksamhetsställen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte när regeringen 16.3.2020 förbjöd sammankomster med över tio personer.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är förutom en typ av sysselsättningsfrämjande service även en fråga om socialvård. Under alla omständigheter ska en kommun tillgodose var och ens rätt till omsorg och försörjning.

Även om en kommun i en epidemisituation kan avbryta arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte p.g.a. att kommunen inte kan ordna verksamheten på något annat sätt, så måste arbets – och näringsbyråerna och klienterna själva informeras om avbrottet. Det är skäl att notera att klienten inte kommer förlora sina förmåner och att utkomststödet inte sänks på grund av avbrottet.

Utöver arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte lämpar sig de nya anvisningarna också för andra socialvårdstjänster som tillhandahålls i grupp och vars genomförande har försvårats av coronavirussituationen. Sådana funktioner kan vara till exempel verksamhet i grupp i anslutning till social rehabilitering eller arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.