Norminpurkutalkoot – luottamus vai kontrolli?

Ajankohtaista 07:40

Lyhyiden sairauspoissaolojen kontrolloinnin sijaan työelämässä kannattaa huomioida pitkät poissaolot. Ne usein ennakoivat työkyvyttömyyttä, sanoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov.

Normitalkoissa toinen käsi haluaa purkaa kuntien velvoitteita ja palvelujen normeja. Toinen käsi haluaa lisätä tiukkoja kriteerejä ja normeja palvelujen ja tulonsiirtojen saantiin.

– Yrityksien ja kuntien harkintavaltaan pitää siis luottaa ilman normeja, mutta miksi ihmisiin ei uskalleta luottaa, kysyy Filatov.

Hämeenlinnassa sairausloman saa esimiehen myöntämänä seitsemäksi päiväksi.

– Lääkärillä ei tarvitse käydä, ellei sairaus vaadi pidempää poissaoloa.

Hämeenlinnan uusi poissaolokäytäntö on vähentänyt sairauspoissaoloja ja lisännyt luottamusta esimiehen ja alaisen välillä. Työterveyshoitajilla jää enemmän voimia pitkittyvien sairauspoissaolojen hoitamiseen.

Luottamus lisää työhyvinvointia ja sitoutumista. Se mahdollistaa ennaltaehkäisevien toimien vahvistamisen.

Luottamus työntekijöihin toi Hämeenlinnassa silkkaa säästöä sairauspoissaoloihin ja antoi mahdollisuuden parempaan tukeen sitä kipeimmin tarvitseville.

Onnistumisen avain on siitä, että lyhyiden poissaolojen sijaan keskityttiin pitkiin poissaoloihin ja riskiryhmien työkyvyn turvaamiseen, osatyökykyisten uuteen työhön. 

Hämeenlinnassa vuoden aikana sairastaneista yli 60 päivän poissaoloja on keskimäärin kahdeksalla prosentilla. Heidän osuutensa sairauspoissaolojen kustannuksista on lähes kolmannes.