Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Nollasopimukset eivät kuulu reiluille työmarkkinoille

Ajankohtaista 09:00

Tilastokeskus julkaisi tänään niin sanotuilla nollasopimuksilla Suomessa työskentelevien määrän. Työntekijöitä, joiden työaika vaihtelee nollan ja esimerkiksi 40 viikkotyötunnin välillä on Tilastokeskuksen mukaan 83 000.

– On huolestuttavaa, että nollasopimuksilla työskentelevistä yli puolet ilmoittaa pääasialliseksi toiminnakseen ansiotyön. Vastentahtoisessa osa-aikatyössä ongelmat koskevat erityisesti ihmisten perustoimeentuloa, työministeri Lauri Ihalainen huomauttaa.

– Pulmallista on myös nollatöiden kasautuminen naisille, joiden osuus tällaisissa sopimuksissa on 57 prosenttia. Tämä on selvä haaste myös työelämän tasa-arvon kannalta.

Vähimmäistyöaikaan on etsitty tällä hallituskaudella kolmikantaista ratkaisua, mutta yhteisymmärrystä ei ole löytynyt.

– Yleisillä työehtosopimuksilla pystytään vastaamaan alakohtaisiin haasteisiin, mutta lainsäädäntöön tulisi määritellä vähimmäistyöajan yleiset kriteerit, Ihalainen sanoo. Myös työmarkkinakeskusjärjestöt voivat tehdä liittotason sopijaosapuolille suosituksia ja sopimuksia asiantilan korjaamiseksi.

Ihalaisen mielestä nollasopimukset eivät vastaa työntekijöiden käsitystä reilusta ja oikeudenmukaisesta työelämästä. Erityisen ongelmallisena hän pitää sitä, jos sopimuksella kierretään työntekijän oikeuksia.

Pidemmällä tähtäimellä nollatyösopimusten käyttäminen ei ole osaavaa työvoimaa haluaville työnantajienkaan etu, Ihalainen katsoo.

– Liiketoiminnan edellyttämät joustot työvoiman käytössä tulee tasapainoisesti sovittaa työntekijän turvaan, Ihalainen linjaa.

Suomessa työaikalainsäädäntö ja sopimukset tarjoavat erittäin monipuoliset mahdollisuuden työaikajoustoihin. Erilaissa vertailuissa Suomessa on poikkeuksellisen joustavat työaikamahdollisuudet.