Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Niina Malmin vappupuhe Simpeleellä

Ajankohtaista 12:35

Kansanedustaja Niina Malmin vappupuhe Simpeleellä 1.5.2019

Hyvät vapun juhlijat,

Ystävät ja toverit,

Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Koko Kaakkois-Suomessa, mutta etenkin täällä Rautjärven Simpeleellä, SDP on nyt suurin puolue.

Kiitos joka ikisestä äänestä, jonka olette demokratialle antaneet! Olen niistä erittäin onnellinen! Äänestystulos kertoo siitä, että Sipilän hallituksen eriarvoistava politiikka sai kovan tuomion, varsinkin täällä meillä teollisuuden kivijalka-alueella Etelä-Karjalassa.

Erityisiä havaintoja näistä vaaleista voi tehdä. Keskusta sai huonoimman vaalituloksen sataan vuoteen. Kokoomuksen saama äänimäärä oli puolueen pienin eduskuntavaaleissa koskaan. Siniset pyyhkiytyivät kokonaan pois puoluekartalta, kuten jo muuten viime syksynä ennustin.

Vaalien voittajia olivat SDP, vihreät ja vasemmisto. Nämä puolueet sai yhteensä 15 uutta paikkaa eduskuntaan ja eniten paikkamääränsä kasvatti SDP, kuudella lisäpaikalla.

Hyvä vappuväki,

Tämän päivän maailma muuttuu nopeasti. Meidän on vain hyväksyttävä se ja oltava mukana muutoksessa, jotta muutos olisi oikeudenmukainen meille kaikille. Oli sitten kyse pankinjohtajasta, poliitikosta, yksinhuoltajasta tai mökin mummosta.

On myös entistä tiukemmin pidettävä mielessä se, että meidän on kyettävä katsomaan politiikassakin vaalikausia pidemmälle, yli juuri sen meneillään olevan kauden. Me SDP:ssä olemme esittäneet tulevaisuuslinjassamme askelmerkit tulevaisuuteen, jotta myös ennakointi ja se kuuluisa ennaltaehkäisy toteutuisivat. Linjamme on tarkkaan mietitty sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväksi vaihtoehdoksi Suomelle vuoteen 2030 asti.

Politiikassa on tietenkin oltava niin pitkän aikavälin suunnitelmia kuin myös nopeita ratkaisuja. Tulevalla vaalikaudella meillä on vahva valtakirja alkaa päättäväisesti uudistaa niitä kipukohtia, joita edellinen hallitus jätti jälkeensä. Me olemme esittäneet aidot, toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot eriarvoistumisen pysäyttämiseksi, osaamisen vahvistamiseksi ja työelämän kehittämiseksi.

Hyvät ystävät,

Eläkeläisten köyhyys oli teema, johon vaalikentällä törmäsi useasti. SDP on ollut tästä ajan hermolla jo ohjelmatyötä tehdessään, ja meidän ratkaisumme on 100 euron tasokorotus kaikkein pienimpiin eläkkeisiin. Me emme halua seurata sivusta ikäihmisten ahdinkoa. Lisäksi olemme vaatineet 0,7 hoitajamitoituksen kirjattavaksi lakiin. Markkinat eivät ole pystyneet ilman velvoittavaa lainsäädäntöä hoitamaan asiaa niin, että hoitajilla olisi jokaiselle vanhukselle riittävästi aikaa tai, että valvonta olisi riittävää. Tämän takia hoitajamitoituksesta on sädettävä laissa.

Tämä näkyi hyvin myös sote-uudistuksen valmistelussa. Edellinen hallitus ajoi jääräpäisesti maahan sote-uudistusta, joka loppujen lopuksi omassa mahdottomuudessaan kaatoi koko hallituksen.

SDP ei kiistä, etteikö uudistusta tarvittaisi, mutta se on tehtävä tavalla, joka helpottaa ihmisten hoitoon pääsyä ja myös osaltaan turvaa sen. Ei niin, että sillä voidaan rahastaa kaikkia, oli kyseessä sitten potilas tai kaupunki, kunta tai sote-piiri.

Hyvät kuulijat,

Nuorissa on meidän tulevaisuus. Siinä missä meidän on turvattava jokaiselle arvokas vanhuus, on meidän myös panostettava seuraavaan sukupolveen. Jokainen nuori tarvitsee laadukasta koulutusta ja harjoittelumahdollisuudet. Jokaisella oppilaalla on oikeus opettajan läsnäoloon ja oikeaan opetukseen. Ei niin, että vastuu oppimisesta sysätään kokonaan jo valmiiksi murrosiän hormonimyrskyssä taistelevalle nuorelle itselleen. Toisen asteen koulutuksen on oltava maksutonta ja oppivelvollisuuden on seurattava samassa linjassa. Meillä on tutkittua tietoa siitä, että tänä päivänä ei enää pärjää pelkällä peruskoululla. Kuinka se voisi olla tulevaisuudessakaan mahdollista?

Kun sinne työelämään siirtyy, niin koulutuksen on jatkuttava myös siellä. Osaava työvoima on yrityksen kilpailuvaltti ja lisää työn mielekkyyttä – sitä, että työntekijä kokee olevansa työssä, jolla on merkitystä ja jossa on sisältöä. Kun työntekijä viihtyy työssään, myös tuottavuus lisääntyy. Myös yritysten on kannettava vastuunsa siitä, että työntekijöitä koulutetaan ja heidän osaamisestaan pidetään huolta. Kova teknologinen kehitys ei automaattisesti vie työpaikkoja, vaan ennemmin muuttaa niitä siihen suuntaan, että työ on kevyempää. Ja vaikka sinne työmaalle se robotti tulisikin, niin tarvitaan ihminen, joka osaa käyttää sitä: huoltaa, ohjelmoida ja valvoa. Sitä ei vielä toinen robotti osaa tehdä.

Jotta työelämää voidaan kehittää niin, että se jatkossa palvelee kaikkia työntekijöitä, on oltava luottamus. Ilman luottamusta ei voida muuttaa mitään. Suomi tarvitsee sopimisen kulttuurin ja luottamuksen. Sanelemalla ja pakolla ei ole tätä maata rakennettu, eikä tulla rakentamaankaan. Oikea, aito, keskustelu, jossa myös työntekijäpuolella on mahdollisuus vaikuttaa, on ehdoton edellytys sille, että voidaan luottaa. Ja luottamuksen kautta voimme rakentaa tasapainoista ja solidaarista yhteiskuntaa. Tämä on myös työnantajan syytä pitää mielessä. Poliittisen ohituskaistan käyttäminen johtaa vain umpikujaan kuten viime vaalikaudella saimme huomata. Oli lakkoja, mielenilmaisuja, kansalaisaloitteitta (jotka jäivät käsittelemättä) ja marsseja.

Hyvät toverit,

SDP haluaa investoida Suomeen, laittaa rahaa kiinni korjaustoimenpiteisiin, jotka tulevaisuudessa ajallaan maksavat itsensä takaisin. Me haluamme tehdä tulevaisuusinvestointeja, jotka tukevat ja lisäävät työllisyyttä ja talouskasvua.

Olemme nostaneet esiin liikenneverkkoihin kohdistuvat investoinnit, jotka ovat viime vuosina jääneet tekemättä. Ne on kuitenkin tehtävä, jotta oikea kilpailukyky voi Suomessa toteutua. Kilpailukykyä ei luoda palkkoja alentamalla, vaan kokonaisvaltaisella ajattelulla, joista infran toimivuus on yksi. Korjausvelkaa on kertynyt teille, radoille ja laivaväylille jo noin 2,5 miljardia euroa.

Onneksi väyläremonttien tarpeellisuudesta on nyt kaikilla eduskuntapuolueilla sama näkemys, joten korjausvelan lyhentämisen pitäisi onnistua. Samoin kuin sen, että liikenteeseen tarvitaan 12-vuotissuunnitelma, joka yltää vaalikausien yli.

Yhteinen, pitkälle tähtäävä suunnitelma auttaa meitä saamaan myös EU-rahoitusta. Meille Etelä-Karjalassa ykköshanke on itärata ja sen kautta tuleva lisäkapasiteetti matkailulle ja teollisuuden viennille. Työn ja tekijöiden kohtaaminen tulevaisuudessa on kiinni näistä investoinneista, mikä vaatii parempaa liikkuvuutta. Voitte uskoa, että tiedän nyt, mitä on yli kahden tunnin työmatka päivittäin junalla, kun muuta vaihtoehtoa ei vielä ole.

Työssäkäyntialueiden laajentuessa on raideliikenneinvestoinnit avainasemassa huolehdittaessa liikenneverkon toimivuudesta. Sama pätee tieliikenneverkkoon ja sen toimivuuteen. Me asumme pitkien välimatkojen maassa, jossa kaikkien liikenneyhteyksien on oltava kunnossa. Elämää on täällä kehä III ulkopuolellakin, ja se elämä vasta laadukasta onkin. Nopeiden ja luotettavien yhteyksien ja joustavien matkaketjujen avulla voidaan supistaa välimatkoja ja luoda edellytyksiä kasvulle ja kilpailukyvylle. Me olemme myös osa EU:n kantaverkkoa niin raiteiden kuin teidenkin osalta. Ei me siis missään syrjässä asuta, vaan pelipaikalla EU:n ja Venäjän välissä.

Hyvät kuulijat,

Talouspolitiikan valinnat ovat AINA arvovalintoja. Talouspolitiikasta puhutaan mielellään samalla tavalla kuin markkinavoimista. Ne ovat aina jossain ja vaikuttavat kaikkeen, mutta kukaan ei ole niitä koskaan nähnyt, eikä pysty niitä ohjaamaan. Vähän kuin avaruusolennot. SDP:n politiikan perustana on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä talouspolitiikka. Ihmisillä on oikeus odottaa, että huomenna on paremmin kuin tänään.

Osana tätä ajatusta on varhaiskasvatuksen ja perhevapaiden uudistaminen. Nämä uudistukset on toteutettava. Perheillä on oltava varmuutta tulevaisuudesta, jotta perheen perustaminen on houkuttelevaa. Me haluamme tehdä uudistukset tavalla, joka lisää luottamusta ja osallistumista ja vähentää ihmisten epävarmuutta työstä ja toimeentulosta. Siksi työelämän uudistamisen on kuljettava käsikädessä perhevapaauudistuksen kanssa.

Kun perheen perustamiseen on turva ja usko, on voitava luottaa myös varhaiskasvatukseen. Tämän kolmen kokonaisuuden – työelämän, perhevapaiden ja varhaiskasvatuksen uudistuksen – on toteuduttava tavalla, joka on yhteensopiva kaikilla elämän osa-alueilla ja lisää työelämän tasa-arvoa.

Sosiaaliturvan uudistamisessa on kyse myös työllisyydestä ja sen vahvistamisesta sekä eriarvoistavista rakenteista eroon pääsemisestä. Tulevalla vaalikaudella on sujuvoitettava erityisesti pieni- ja keskituloisten työtulojen, verotuksen ja sosiaaliturvan yhteen sovittamista. Huomiota on kiinnitettävä myös byrokratia- ja kannustinloukkujen purkamiseen ja osatyökykyisten ihmisten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.

Hyvät läsnäolijat,

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen asema on vakaa. Kun Euroopassa ja maailmalla on jännitteitä, on meille täällä itärajalla erityisen tärkeää pitää maamme jatkossakin puolueettomana. Me voimme ja meidän kuulukin tehdä yhteistyötä laajalti, mutta samalla meidän on muistettava, että geopoliittinen sijaintimme määrittää paljon. Olemme osa pohjoismaita ja EU:ta, jotka ovat tärkeimmät kumppanimme.

Maailmanpolitiikassa meillä on erityisosaamista rauhanturvaamisesta ja myös rauhan neuvottelemisesta. Meidän tulee jatkossakin keskittyä tukemaan ponnekkaasti konfliktien ennaltaehkäisyä ja kansalaisyhteiskuntien vahvistamista. Hauraiden maiden kehitys koskettaa meitäkin suoraan esimerkiksi pakolaiskysymyksenä.

Turvallisuuspolitiikka ei saa olla sisäänpäin käpertynyttä, vaan ennaltaehkäisyyn suuntaavaa, aktiivista vaikuttamista. Enemmän vaikuttamista, vähemmän varautumista.

Suomen turvallisuuden suurimmat haasteet ovat seurausta maailmanlaajuisesta kestämättömästä kehityksestä. Siksi meidän on oltava mukana luomassa ekologisesti kestävää maailmaa pitämällä huoli, että sen toteutustapa on oikeudenmukainen kaikille valtioille, jokaisen maan oman kantokyvyn mukaan.

Suomen turvallisuuden paras tae on hyvin toimiva, tasa-arvoinen ja kaikista kansalaisistaan huolen pitävä hyvinvointivaltio, jonka yhteenkuuluvuutta ei voida ulkoa horjuttaa. Eriarvoisuuden kasvu vaarantaa sekä sisäistä, että ulkoista turvallisuutta. Siksi meidän on pidettävä kaikki mukana. Me luomme itse oman turvallisuutemme, sisältä päin.

Hyvät toverit,

Uskottava politiikka ei ole pelottelua, eikä repimistä.

Uskottava politiikka on rakentavaa, toista ihmistä kunnioittavaa.

Jotta Suomessa, Rautjärvellä, Simpeleellä olisi huomenna paremmin kuin tänään!

Hauskaa Vappua! Glada Vappen!