Neljä tekoa työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta

Ajankohtaista 10:29

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen esitteli tänään puolueen kuntavaalikampanjaa yhdessä puoluesihteeri Reijo Paanasen sekä opetusministeri Jukka Gustafssonin kanssa.

Urpilainen puhui neljästä teosta työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta, joihin sosialidemokraattiset valtuutetut seuraavan vaalikauden aikana sitoutuvat, jos kansalaiset antavat puolueelle vaaleissa luottamuksensa. Lisäksi Urpilainen kertoi siitä, kuinka SDP haluaa veroparatiisiyritykset pois kunnista.

Urpilainen korosti SDP:n politiikan olleen hallituskauden aikana hyvin johdonmukaista. Hänen mukaansa SDP:n viestinä on ”vähemmän loruja, enemmän tekoja”.

Ensimmäinen teko, jota SDP seuraavalla valtuustokaudella ajaa, on Urpilaisen mukaan se, että nuorten yhteiskuntatakuu laitetaan käytäntöön jokaisessa Suomen kunnassa.

– Me sitoudumme siihen, että jokaisessa kunnassa tehdään suunnitelma, jolla kaikille alle 25-vuotiaille työttömille nuorille voidaan järjestää opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka.

Urpilaisen mukaan toinen SDP:lle tärkeä tavoite on ikäihmisten hyvinvointi.
– Vanhuspalvelulaki astuu voimaan ensi vuonna ja tuo laki pitää nyt viedä paperilta käytäntöön.

Sosialidemokraattiset valtuutetut sitoutuvat siihen, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi hoitaja kahta ikäihmistä kohti.
– Tämä on vähimmäistaso. Tavoitteena pitää olla tietenkin se hyvän hoidon taso eli 0,7 hoitajaa vanhusta kohden, Urpilainen sanoi.

Laadukas julkinen terveydenhuolto kivijalkana

Kolmas SDP:lle tärkeä teema on terveydenhuolto.
– Me uskomme siihen, että laadukas julkinen terveydenhuolto on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka, Urpilainen totesi.

Hän esitti kolme konkreettista keinoa, joiden avulla parannetaan julkisia terveyspalveluita sekä tehdään terveyskeskuksista houkuttelevampia työyhteisöjä. Näitä keinoja ovat riittävän isot terveyskeskukset, joissa työntekijöillä on mahdollisuus erikoistua ja jakaa työtaakkaa paremmin. Lisäksi SDP haluaa parantaa terveydenhuoltoyksiköiden johtamista sekä hoitaja-lääkäri -työparien toimintaa.

Neljäs SDP:n kärkiteema on lapset ja lapsiperheet.
– Me uskomme siihen, että jos lapset ja nuoret Suomessa voivat hyvin, niin silloin Suomi voi hyvin, koska heissä on tulevaisuus.

Urpilainen puhui laadukkaan ja turvallisen koulun puolesta. Tämä tavoite edellyttää hänen mukaansa riittävän pieniä opetusryhmiä kouluissa ja myös sitä, että opettajilla ja henkilökunnalla on riittävästi toimivaltaa puuttua kiusaamiseen, häiriökäyttäytymiseen ja työrauhaongelmiin.

Lopuksi Urpilainen toivoi suomalaisiin kuntiin periaatepäätöstä siitä, että kunnissa vältettäisiin yhteistyön tekemistä sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat veroparatiiseissa.
Urpilainen tähdensi tämän olevan iso ja tärkeä moraalinen kysymys. Hänen mielestään on tärkeää, että ne yritykset, jotka tuottavat palveluja kunnissa, maksavat veronsa Suomeen.

Lue lisää: