Myller: Ympäristölain-säädäntöä noudatettava

Ajankohtaista 13:08

Talvivaarassa moni asia on mennyt pieleen.
– Tässä hetkessä on tärkeää, että Talvivaaran kaivoksen jätevesialtaan vuoto saadaan tukittua kokonaan ja lopullisesti, kansanedustaja Riitta Myller toteaa.

– Myös ympäristöön valuneet myrkyt ja niiden aiheuttama tuho luonnolle on pyrittävä minimoimaan.

– On varmistettava, että ympäristölainsäädännön perusperiaatteet, kuten pohjaveden pilaamiskielto toteutuvat. Edellinen hallitus heikensi ympäristöhallintoa, nyt sekä toimintaa että valvontaa on parannettava. Saastujan vastaa -periaate on toteutettava myös käytännössä ja toiminnanharjoittajan on vastattava aiheuttamistaan vahingoista, Myller painottaa.

Suomalaisesta osaamisesta ja puhtaasta teknologiasta (ns. cleantech) pitää tehdä uusi suomalainen menestystarina. Tämä edellyttää kuitenkin, että omat asiamme on kunnossa.

Kaivosklusteri voi olla merkittävä toimija myös tulevaisuudessa vain jos luonnonvaroja käytetään kestävästi jaympäristön pilaantuminen estetään. Myöskään matkailutoiminnan edellytyksiä ei saa vaarantaa. Toiminnan on oltava kansalaisten hyväksyttävissä.