Myller: Kohtuuhintainen palveluasuminen turvattava sote-esityksessä

Ajankohtaista 11:01

Riitta Myller

SDP:n ympäristövaliokunnan vastaava, kansanedustaja Riitta Myller on helpottunut, ettei vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumista pakkoyhtiöitetä, kun perustuslakivaliokunta palautti hallituksen esityksen uuteen valmisteluun.

– Kohtuuhintainen asuminen on turvattava niille, jotka tarvitsevat tukea tai hoivaa asumisessaan sekä niille, joiden taloudellinen asema ei riitä asuntomarkkinoilla tarpeenmukaisen asunnon hankintaan.  Uudessa esityksessä hallituksen on taattava, että  nykyisenkaltainen palveluasumisen malli on edelleen mahdollinen.

– Ympäristövaliokunnan sote-kuulemisessa tuotiin selvästi esiin, että valtion tukema vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen olisi hallituksen alkuperäisen sote-esityksen pohjalta  huomattavasti kallistunut, koska arvonlisäveron vähentäminen kuntien omistamista asuntoyksiköistä ei olisi enää pakkoyhtiöittämisen myötä ollut mahdollista. Vuokrat olisivat palveluasunnoissa nousseet jopa 100-150 euroa kuukaudessa. Pienituloiselle ihmisille summa on kohtuuton.

– Tästä tilanteesta olisi kärsinyt kaikkein eniten ne ihmiset, joiden tulotaso on alhainen ja mahdollisuudet etsiä asuntoa vapailta markkinoilta heikot.  Nykyinen, julkisin varoin tuettu palveluasumisen malli on kustannustehokas ja toimiva ja tuottaa laadukasta asumista. Tämä tulee turvata myös jatkossa.