Myller ja Paatero: Uudesta jätelaista ainoastaan huonoja seurauksia – miksi edes hyväksytään?

Ajankohtaista 15:52

Koivut

SDP:n kansanedustajat, ympäristövaliokunnan vastaava Riitta Myller ja hallintovaliokunnan vastaava Sirpa Paatero arvostelevat kovin sanoin tänään eduskunnan täysistunnossa käsittelyssä olevaa uutta jätelakia.

– Monia huonoja lakeja on tällä hallituskaudella tehty ja joitain esityksiä onneksi peruttukin. Tämä uusi jätelaki on kuitenkin lähes pohjanoteeraus, Paatero toteaa.

Ei voi kuin hämmästellä hallituspuolueiden kuntien vastaista toimintaa tai erityisesti keskustan halua heikentää haja-asutusalueiden palveluja.

– Hallituksen esitys jätelaiksi ei vastaa mihinkään tarpeeseen. Sen tavoite on yksinomaan avata uusia markkinoita yksityisille toimijoille. Tämä heikentää jätehuollon kokonaisvaltaista kehittämistä ja kierrätystavoitteiden saavuttamista, Myller sanoo.

Myller huomauttaa myös, että kaikissa EU jäsenmaissa jätehuolto on julkisella vastuulla ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun varmistamiseksi. Hallituksen esityksen suurimman puutteen voisi korjata antamalla kunnallisille jätehuoltoyhtiöille oikeuden 20 prosentin ulosmyyntiin, kuten muissa EU:n jäsenmaissa.

Paateron mukaan kaikkien asiantuntijoiden ja jätehuollon kanssa tekemisissä olevien tahojen kanta on selvä: uuden jätelain vaikutukset ovat pelkästään huonoja.

– Esitys ei edistä jätteiden turvallista ja asianmukaisesta käsittelyä, kierrätysasteen nostamista tai kohtuuhintaista jätehuoltoa laajassa harvaanasutussa maassa. Jätelain keskeisimpien tavoitteiden tulisi olla terveyden- ja ympäristönsuojelussa, ei markkinoiden luomisessa.

– Kaiken lisäksi jätehuollon kustannusten odotetaan nousevan tiukentuvan ulosmyyntirajan myötä erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Kuntien kyky ohjata kierrätystä tulee heikkenemään eikä esitys sisällä kannustimia yksityisille lisätä kierrätystä.

Paateron mukaan pahimmillaan uuden lain myötä jätehuolto keskittyy muutamille suurille toimijoille, hinnat nousevat ja laittomat kaatopaikat ja ympäristöongelmat lisääntyvät.

Valiokunnan sd-jäsenten johdolla jätetty vastalause