Myller: Hallituksen korkotuki uhkaa valua suoraan gryndereille

Ajankohtaista 10:35

Riitta Myller

– Suomessa ei ole puutetta asunnoista, ei myöskään vuokra-asunnoista. Puute on asunnoista, joissa pienituloisilla on varaa asua, sanoo kansanedustaja Riitta Myller.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus on antanut eduskunnalle esityksen nk. lyhyen korkotuen mallista vuokra-asuntorakentamiseen.

– Lähtövuokra tällä mallilla rakennettavissa asunnoissa olisi lähes 20 e/m2. Nyt voimassa olevassa pitkän korkotuen mallissa vuokrat jäävät lähelle 10 e/m2. Hallitus ei siis ole ratkaisemassa pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten yhtä suurinta ongelmaa eli kohtuuhintaisen asumisen pullonkaulaa. Sen sijaan hallitus tarjoaa rakennuttajille mahdollisuuden tuottavaan bisnekseen yhteiskunnan tuella.

– Aikana jolloin kaikesta leikataan, on entistä tiukemmin huolehdittava, että julkinen tuki menee oikeaan kohteeseen, sanoo Myller.

– On täysin käsittämätöntä, että pitkään vuokrakäytössä olevien kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen tukiehtoja heikennetään ja vastaavasti nopeasti myyntikuntoon saatettavien ehtoja parannetaan. Tuki valuu vuokralaisen sijasta grynderille. Tämäkö on hallituksen asuntopolitiikkaa, kysyy Myller.

– Asuntopolitiikka kaipaa Suomessa uudistamista. Kaikki julkinen tuki on ohjattava niin, että se pitkäaikaisesti hillitsee asumisen hintaa. Pitkää, eli 40 vuoden korkotukea on kehitettävä niin, että vuokrataso pysyy koko asunnon elinajan kohtuullisena ja että myös tarpeelliset korjaukset voidaan tehdä ajallaan. Tarvittavat muutokset tulee tehdä hallituskaudet ylittävän pitkäjänteisen ja johdonmukaisen asuntopolitiikan avulla.

– Asuntorahasto on ollut hyvä väline kohtuuhintaisen asumisen tukemisessa. Hallituksen toimet heikentävät pitkään vuokra-asuntokäytössä olevien asuntojen rakentamista, vievät pohjaa myös asuntorahastolta. Jos näin jatketaan, edessä on asuntorahaston alasajo, uskoo Myller.

Hallituksen esitys HE 76/2016 laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta on lähetekeskustelussa tänään klo 17 alkaen.