Mod, Finland!

Ajankohtaista 22:00

Presidentkandidat Paavo Lipponens kampanjtema offentliggjordes 12.12.2011. Temat är mod och kampanjslagordet Mod, Finland. 


Kampanjen lyfter fram den Paavo Lipponen som hans anhängare känner, en stark ledare för mjuka värderingar. ”Finland har inte lyfts till världstoppen genom rädsla och att gömma sig, utan med att se modigt framåt och ta itu med utmaningar. Vi är i ett vägskäl. Nu är det dags att välja Finlands linje: skall vi fortsätta det aktiva deltagandet och samarbetet, skall vi försvara jämlikheten och de svagas rättigheter eller skall vi dra oss tillbaka och bli mera inåtvända? Jag vill gå modigt in i framtiden på öppenhetens väg, tillsammans med finländarna”, säger SDP:s presidentkandidat Paavo Lipponen.