Mitro Revolta komissiokysymys pikalainoista

Ajankohtaista 12:25

MEP Mitro Repo: Pikalainoja säänneltävä EU:n tasolla

 – Pikalainat ovat erityinen ongelma Pohjoismaissa ja leviämässä nopeasti muihin EU-maihin. Suomessa pikaluottoja myönnettiin viime vuonna yli miljoona kappaletta ja niitä tarjoavat firmat ovat tuottavuusvertailujen kärjessä.

 – Pikavipeissä keskimääräinen vuosikorko voi olla jopa yli 500 prosenttia eli todella korkea. Minusta asiaan tulisi puuttua jotenkin näin EU:n tasolla ennen kuin näistä luotoista muodostuu velkaongelma kaikissa jäsenmaissa. Tästä syystä tein aiheesta komissiolle kirjallisen kysymyksen, kertoo Euroopan parlamentin jäsen Mitro Repo.

 – Kulutusluottoja koskee vuonna 2008 annettu uusi kulutusluottodirektiivi 2008/48/EC, mutta sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät luottosopimukset, joissa luoton kokonaismäärä on alle 200 euroa. Kansalliseen harkintaan jäi siis sovelletaanko direktiivin säännöksiä myös näihin luottoihin eikä pikaluottotoimintaa säädelläkään useissa jäsenvaltioissa.

 – Parlamentissa on tällä hetkellä käsittelyssä direktiiviehdotus kuluttajan oikeuksista. Komissio on taustamuistiossaan määritellyt, että direktiivi koskisi juuri näitä kulutusluottodirektiivin ulkopuolelle jääviä luottoja.

 -Direktiiviehdotuksesta ei kuitenkaan löydy säädöksiä jotka vastaisivat pikaluotoissa ainakin Suomessa havaittuihin keskeisiin ongelmiin, ihmettelee Mitro Repo.

 Suomessa on laissa velvollisuus ilmoittaa lainan todellinen vuosikorko, tunnistaa tekstiviestilainaa hakeva henkilö huolellisesti ja kielto maksaa lainoja yöaikaan. Laissa on käsitelty myös oikeutta periä lakisääteistä viivästyskorkoa korkeampaa korkoa.

 – Monella ylivelkaantuneella on kestämätön tilanne, ja tätä yritetään paikata uusilla lainoilla pikalainayrityksistä. Nuoret, päihde- tai peliongelmaiset ja syrjäytyneet ovat erityisen suuressa vaarassa joutua päällekkäisten pikalainojen takia ylitsepääsemättömään velkakierteeseen, sanoo Mitro Repo