Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ministeri Tuppurainen: Budjetti antaa suuntaviivat EU:n elpymisrahan käytölle ja turvaa Veikkauksen edunsaajien toiminnan

Ajankohtaista 21:28

Vuoden 2021 talousarviossa Marinin hallituksen lupaus koulutuksen kunnianpalautuksesta alkaa konkretisoitua kouriintuntuvasti, summaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

– Merkittävät panostukset oppivelvollisuuden laajentamiseen ja toisen asteen maksuttomuuteen ovat tervetulleita erityisesti lapsirikkaalle Oululle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tärkeä esitys on myös varhaiskasvatusmaksujen alentaminen. Se otetaan varmasti helpotuksella vastaan perheissä. Lisäksi uudistus helpottaa työllistymistä.

Tuppurainen nostaa esiin myös tärkeän oikeudenmukaisuuskysymyksen, vanhustenhoivan hoitajamitoituksen, jonka rahoitus on myös mukana budjettiesityksessä.

– Tämä on pitkän polun viimeinen askel. Olen iloinen, että asia saadaan viimein kuntoon.

Hallitus sopi budjettiriihessä laativansa Suomen kestävän kasvun ohjelman EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteista jatkovalmistelussa. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus kohdennetaan työryhmän koordinoimassa jatkovalmistelussa kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen:

  • Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle
  • Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
  • Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
  • Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
  • Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Kokonaisuuksia muodostettaessa painotetaan seuraavia horisontaalisia kriteerejä:

  • pitkän aikavälin positiiviset vaikutukset
  • kasvupotentiaalin sekä taloudellisen ja sosiaalisen kestokyvyn ja koheesion lisääminen
  • vihreän siirtymän ja digitalisaation tukeminen sekä tuottavuuden parantaminen koko maassa
  • rahoituksen väliaikaisuus.

– Nyt kun painopisteet ovat selvillä, on rahojen kotiuttaminen askeleen lähempänä. Näihin on nyt alueilla tartuttava ja nähtävä suuntaviivojen tarjoamat mahdollisuudet, Tuppurainen toteaa.

Rahoituksesta käytetään osa jo vuoden 2020 lisätalousarviossa myönnettyjen ja vuosina 2021-2023 menoja aiheuttavien, painopisteiden ja kriteerien mukaisten määrärahojen kattamiseen. Valtioneuvosto tulee antamaan eduskunnalle syyskauden aikana selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelman varojen suunnitellusta käytöstä.

Omistajaohjausministerinä Tuppurainen on tyytyväinen, että järjestöjen toimintaedellytykset turvataan rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskiessa. Edunsaajille osoitetaan vuonna 2021 vuoden 2019 tuloutustasoa vastaava rahoitustaso.

– Moni järjestö tekee Suomessa vertaansa vailla olevaa työtä. On tärkeää, ettei toiminta lakkaa koronavuoteen.

Hallitusohjelman mukaisesti pelihaittojen torjumiseksi ja kanavointikykyisen yksinoikeusjärjestelmän varmistamiseksi, arpajaislain uudistamista koskeva hanke viedään viipymättä eteenpäin. Tavoitteena on saada esitys eduskuntaan kesäkuuhun 2021 mennessä.