Ministeri Kiuru: Valtio rakennuttamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Ajankohtaista 06:40

Yhteiskunta on vähätellyt kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamista koko 2000-luvun. Se on konkreettisesti näkynyt siinä, että valtion tukemaa kohtuuhintaista, normaalia vuokra-asuntotuotantoa on rakennettu aiempina vuosina vain muutama sata asuntoa vuodessa.

– Tämä hallitus muutti selkeästi Suomen asuntopolitiikan aiempaa linjaa, sillä hallitus moninkertaisti kohtuuhintaisen, valtion tukeman normaalin vuokra-asuntotuotannon rakennuttamiskiintiön. Nyt eduskunnan tahtotila on lainoittaa Suomeen vuodessa 3 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joista suurin kysyntä on metropolialueen kunnissa, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Tämän jälkeen hallitus sopi yhteisestä asuntopolitiikan tahtotilasta allekirjoittamalla kesäkuussa Helsingin ja Turun seudun kuntien kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimukset vuosille 2012–2015. Tampereen ja Oulun seudulla MAL-aiesopimukset ovat tekeillä. Sopimuksissa kuntien kanssa on nyt sovittu esimerkiksi kuntakohtaisista asuntotuotantotavoitteista. Lähtökohtana sopimuksissa on ollut, että asuntotuotannosta 20 prosenttia on valtion tukemaa asuntotuotantoa, joka painottuu ns. normaaliin vuokra-asuntotuotantoon pieni- ja keskituloisille. Yksistään Helsingin seudulla pitää käynnistyä vuodessa 2 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa yhteisesti sovitun mukaisesti.

– Kuntien osalta asuntotuotantotavoitteet eivät saa jäädä pelkiksi aikeiksi, vaan tarvitaan tekoja kohtuuhintaisen asuntotuotannon puolesta, ministeri Kiuru jyrähtää. Toivon, että kuntalaiset äänestäessään kunnallisvaaleissa huomenna sunnuntaina huomioisivat äänestyspäätöksessään samalla sen, miten ehdokas suhtautuu kohtuuhintaiseen asumiseen ja sen edistämiseen, ministeri Kiuru sanoo.

Kunnallisvaaleissa on keskeistä valita valtuustoihin kohtuuhintaista asumista aidosti edistäviä päättäjiä – sellaisia päättäjiä, jotka ovat kiinnostuneet asumisesta myös vaalien jälkeen. Kunnallisvaaleissa mitataan jälleen kerran, löytyykö muiltakin kuin SDP:ltä tahtoa ratkaista asumisen ongelmat kasvukeskuksissa.

Helsingin seudulla on toistaiseksi rakennettu aiesopimuksista huolimatta valtion tukemia normaaleja vuokra-asuntoja häpeällisen vähän. Tänä vuonna päätettyjä valtion tukemia normaaleja vuokra-asuntoja on rakennettu syyskuun loppuun mennessä esimerkiksi Helsingin seudun 14 kunnan alueella kaikesta hyvästä tahdosta huolimatta vain 106 asuntoa. Yhtään rakentamisen aloittamispäätöstä ei ole toistaiseksi tehty ns. KUUMA-kunnissa. Helsingin seudun kuntapäättäjiltä edellytetäänkin nyt pikaisia toimia asian korjaamiseksi.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina monet kansanedustajat olivat jo valmiita sitoutumaan valtion lisätoimiin kuntien tahtotilan vahvistamiseksi.

– Kunnille iso ongelma on yleishyödyllisten toimijoiden puute. Eduskunnan vahvan tahtotilan kannustamana minusta on syytä nyt myös valtion sitoutua lisätoimiin. Valtion on tultava kuntien tukemiseksi mukaan rakentamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Helsingin seudulle, sillä kuntien omat yhtiöt eivät saa alueella riittävästi kohtuuhintaisia normaaleja vuokra-asuntoja liikkeelle. Olen jo aikaisemmin väläyttänyt mahdollisuutta tehdä Kruunuasunnoista laajempi yleishyödyllinen toimija vastaamaan kuntien asuntopulan purkamiseen. Koska asuntopulan ratkaisuun ei tunnu löytyvän muita toimijoita, on valtion toimittava. Aionkin esittää hallitukselle pikaisesti, että valtion omistama Kruunuasunnot alkaisi rakennuttamaan vuokra-asuntoja Helsingin seudulle, ministeri Kiuru kertoo.