Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ministeri Ihalainen: Tiekartta kohti työllistävämpää Suomea

Ajankohtaista 08:12

SDP julkisti työministeri Lauri Ihalaisen hahmotteleman 16 kohdan tiekartan kohti työttömyyden taittamista ja työllistävämpää Suomea. Ihalainen esitteli työllisyyden tiekartan tulevalle vaalikaudelle. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja ja entinen työministeri Tarja Filatov puhui työelämän muutoksesta.

Vaikka suhdanneluonteinen työllisyys lähtisi kasvuun talouskasvun myötä, pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tarvitaan erillisiä toimia. Keskeinen työllisyyden veturi on kuitenkin talouden kasvu ja erityisesti vientialojen edellytysten kohentaminen, totesi työministeri Lauri Ihalainen.

– Suomen talouden ja työllisyyden parantaminen edellyttää viennin vetoa ja monipuolistamista, investointeja sekä tuottavuuden kasvua kaikilla sektoreilla. Lähivuosiksi ennustettu vaatimaton 1‒2 %:n talouskasvu ei yksin riitä korjaamaan työttömyyttä, josta kärsii jo yli 320 000 ihmistä. Työttömyys pitkittyy ja työttömyysjaksot ovat kasvaneet. Työttömyys aiheuttaa myös tuloerojen kasvua ja syrjäytymistä. Sosialidemokraattien mielestä vakavin yhteiskunnallinen ongelma on työttömyys, Ihalainen sanoi.

– Työttömyyshaasteessa tikittää aikapommi. Vaikka kasvu käynnistyy ja vienti vetää, työmarkkinoiden ulkopuolelle pidemmäksi aikaa ajautuneet eivät ilman merkittäviä työkykyä, kuntoutusta, sosiaalipalveluja ja koulutusta tukevia palveluja selviä ja pääse työnsyrjään kiinni. Riski pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisestä on erittäin suuri, Ihalainen sanoi.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov huomautti, että työ muuttuu. Moniosaajuus, asiakasvaatimukset työssä, itsensä johtaminen, yksinäisyys sekä omien ominaisuuksiensa ja työnsä myyminen lisääntyvät. Tämä muutos kohdistaa kysyntää kapeampaan joukkoon.

– Työn yleinen muutos pakottaa meidät miettimään työn organisointia uudelleen. Rakentaa tietoisesti avustavan työvoiman joukkoja, jotka voisivat tapahtua tuetun työn piirissä.

Filatovin mukaan työn uudelleen organisointi on tehtävä järjestelmällisesti ja työntekijäjärjestöjen kanssa neuvotellen.

– Tarkoitus ei ole harjoittaa palkkojen polkemista. Suurinta palkkadumppausta on työttömyys ja epätarkoituksenmukaiset ilman palkkaa tehtävät työn muodot. Uudelleen organisoitu työ ei saa tarkoittaa sitä, että lipsutaan ammattitaitovaatimuksista. Kyse on esimerkiksi siitä, että mietitään mitkä tehtävät voidaan eriyttää nykyisistä hoiva-ammattilaisten tehtävistä.

Työministeri Lauri Ihalainen muistutti, että jo nyt panostukset työllisyyteen ovat mahdollistaneet ennätyksellisen 130 000 ihmisen pääsyn aktivointitoimiin. Työtä on syytä jatkaa.

Muistio tiekartasta