Ministeri Ihalainen kannustaa maahanmuuttajia äänestämään

Ajankohtaista 07:44

Kunta tarjoaa asukkailleen suuren osan heidän arkeaan tukevista palveluista, niin myös nuorille ja maahanmuuttajille. Kuntavaalit ovat siksi merkittävä tapa vaikuttaa päätöksentekoon omassa lähiympäristössä, sanoi työministeri Lauri Ihalainen vieraillessaan kansainvälisessä Kulosaaren yhteiskoulussa Helsingissä 25.10.2012.

Työministeri kannusti nuoria maahanmuuttajia käyttämään äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

– Jokainen meistä ehtii vielä kertomaan lähipiirimme maahanmuuttajille vaaleista ja heidän oikeudestaan äänestää. Yllättävän moni Suomessa asuva ulkomaalainen ei tiedä olevansa äänioikeutettu, Ihalainen huomauttaa.

– Maahanmuuttajien osallistuminen demokraattiseen päätöksentekoon on nostettu tärkeäksi osaksi maahanmuuttajien kotoutumista. Tavoitteenamme on nostaa maahanmuuttajien äänestysprosentti vuoden 2008 kuntavaalien 20 %:sta kaksinkertaiseksi, Ihalainen sanoi.

– Olen iloinen, että ennen kuntavaaleja on tehty paljon hyvää työtä tietoisuuden nostamiseksi maahanmuuttajien keskuudessa. Hyvä esimerkki on oikeusministeriön ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kampanja, Ihalainen toteaa.

– Toivotan onnea kaikille niille 680 maahanmuuttajataustaiselle ehdokkaalle, jotka ovat lähteneet vaaleihin mukaan. On tärkeä osa demokratiaa, että myös kunnanvaltuustot heijastavat monipuolisesti kunnan asukkaita ja heidän erilaisia taustojaan. Näin saadaan monipuolisuutta ja moniäänisyyttä kunnan päätöksentekoon, korostaa Ihalainen.

Työministeri vastaa hallituksessa maahanmuuttajien kotouttamisasioista ja hänen johdollaan on valmisteltu valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta. Se on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa 32/2012.