Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ministeri Gustafsson: yhteiskuntatakuu huomioi myös nuoret aikuiset

Ajankohtaista 10:48

Opetusministeri Jukka Gustafssonin mukaan nuorten yhteiskuntatakuu on yhteiskuntapoliittisesti ensiarvoisen tärkeä kokonaisuus. Ministerin mukaan yhteiskuntatakuun työryhmän väliraportti on tärkeä askel syrjäytymisen ehkäisyssä sekä kaikille koulutuksen ja työuran tarjoavan yhteiskunnan rakentamisessa.

– Yhteiskuntatakuussa me vahvistamme sitoutumisemme siihen periaatteeseen, että jokaisella nuorella on oikeus osallisuuteen tässä yhteiskunnassa. Osallisuus edellyttää mahdollisuutta koulutukseen ja työhön, oman elämänpolun rakentamiseen. Siitä yhteiskuntatakuussa on kyse.

Gustafsson korostaa, että yhteiskuntatakuu on tärkeä koulutusta ohjaava periaate, jonka merkitys on yksittäisiä toimenpiteitä laajempi ja jonka tulee ajattelutapana ohjata laajasti koulutuspolitiikan suuntaa.

– Yhteiskuntatakuun tavoitteita tuetaan koulutuspoliittisilla toimenpiteillä kautta linjan. Ammatillista koulutusta lisätään ja suunnataan niille alueille, joilla sitä on nuorisoikäluokkaan suhteutettuna muita vähemmän. Oppilaaksi ottamisen kriteereitä uudistetaan niin, että perusasteen päättävät nuoret todella pääsevät koulutukseen. Yksikään näistä toimenpiteistä ei yksin riitä, mutta yhdessä ne antavat jokaiselle peruskoulun päättävälle mahdollisuuden jatkaa opintojaan suoraan toisella asteella.

Gustafsson on erityisen tyytyväinen siihen, että työryhmä on huomioinut osana yhteiskuntatakuuta myös ne nuoret aikuiset, jotka eivät ole ehtineet yhteiskuntatakuun piiriin. Tällaisia ilman tutkintoa olevia alle 30-vuotiaita on yli 100 000.

– Esitetty nuorten aikuisten osaamisohjelma on nähdäkseni välttämätön osa nyt toteutettavaa kokonaisuutta. Näen tämän tärkeänä investointina yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Hyvinvointivaltion kestävyyden kannalta keskeistä on korkean työllisyysasteen saavuttaminen ja siihen päästään parhaiten nostamalla kansalaisten osaamis- ja koulutustasoa, Gustafsson sanoi.