Ministeri Gustafsson: yhteiskuntatakuu huomioi myös nuoret aikuiset

Ajankohtaista 10:48

Opetusministeri Jukka Gustafssonin mukaan nuorten yhteiskuntatakuu on yhteiskuntapoliittisesti ensiarvoisen tärkeä kokonaisuus. Ministerin mukaan yhteiskuntatakuun työryhmän väliraportti on tärkeä askel syrjäytymisen ehkäisyssä sekä kaikille koulutuksen ja työuran tarjoavan yhteiskunnan rakentamisessa.

– Yhteiskuntatakuussa me vahvistamme sitoutumisemme siihen periaatteeseen, että jokaisella nuorella on oikeus osallisuuteen tässä yhteiskunnassa. Osallisuus edellyttää mahdollisuutta koulutukseen ja työhön, oman elämänpolun rakentamiseen. Siitä yhteiskuntatakuussa on kyse.

Gustafsson korostaa, että yhteiskuntatakuu on tärkeä koulutusta ohjaava periaate, jonka merkitys on yksittäisiä toimenpiteitä laajempi ja jonka tulee ajattelutapana ohjata laajasti koulutuspolitiikan suuntaa.

– Yhteiskuntatakuun tavoitteita tuetaan koulutuspoliittisilla toimenpiteillä kautta linjan. Ammatillista koulutusta lisätään ja suunnataan niille alueille, joilla sitä on nuorisoikäluokkaan suhteutettuna muita vähemmän. Oppilaaksi ottamisen kriteereitä uudistetaan niin, että perusasteen päättävät nuoret todella pääsevät koulutukseen. Yksikään näistä toimenpiteistä ei yksin riitä, mutta yhdessä ne antavat jokaiselle peruskoulun päättävälle mahdollisuuden jatkaa opintojaan suoraan toisella asteella.

Gustafsson on erityisen tyytyväinen siihen, että työryhmä on huomioinut osana yhteiskuntatakuuta myös ne nuoret aikuiset, jotka eivät ole ehtineet yhteiskuntatakuun piiriin. Tällaisia ilman tutkintoa olevia alle 30-vuotiaita on yli 100 000.

– Esitetty nuorten aikuisten osaamisohjelma on nähdäkseni välttämätön osa nyt toteutettavaa kokonaisuutta. Näen tämän tärkeänä investointina yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Hyvinvointivaltion kestävyyden kannalta keskeistä on korkean työllisyysasteen saavuttaminen ja siihen päästään parhaiten nostamalla kansalaisten osaamis- ja koulutustasoa, Gustafsson sanoi.