”Miksi keskusta ei halua vaikuttaa?”

Ajankohtaista 06:53

SDP:n kuntatyöryhmän puheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta ihmettelee, miksi Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi haluaa jättää keskustalaiset kuntapäättäjät ulos kuntauudistuksen valmistelusta.

– Keskustan pitäisi nyt unohtaa ylimielisyytensä ja harkita SDP:n nöyrää kädenojennusta osallistua kuntauudistuksen valmisteluun. Keskustan eristäytyminen ja yhteistyökyvyttömyys eivät edistä kuntalaisten asiaa. Keskustan olisi syytä vielä käydä lävitse, haluavatko he aidosti vaikuttaa uudistukseen ja antaa myös keskustan suurelle joukolle kuntapäättäjiä mahdollisuuden antaa asiantuntemuksensa uudistuksen toteutukseen, Feldt-Ranta sanoo.

Feldt-Ranta muistuttaa, että Kiviniemen on turha jälkikäteen arvostella uudistusta, kuntien taloustilanteen kehitystä tai laatuhaasteita, jos hän ja Keskusta eivät ole valmiita antamaan minkäänlaista panostusta uudistukseen.

Kuntauudistuksessa käynnistyy nyt tärkeä uusi vaihe, kun alueiden ja kuntien kuulemiskierros käynnistyy. Ensi viikolla käynnistyvän aluekierroksen jälkeen uudistuksen valmistelu laajenee mm. kuntalain laatimiseen ja muiden uudistusten tärkeiden osa-alueiden linjaamiseen.

– Parlamentaarisen ryhmän perustaminen olisi tässä yhteydessä luontevaa ja vastaisi sitä henkeä, johon kaikki puolueet jo edellisen, keskustalaisen kuntaministerin Tapani Töllin aikana olivat sitoutuneet. Mikään taho ei ole kyseenalaistanut kuntakentän uudistusten tarvetta. Ne vastuulliset tahot, jotka ovat aidosti kiinnostuneita suomalaisen kuntakentän kehittämisestä, eivät käännä terveyserojen kasvulle, kuntien kiristyvälle taloustilanteelle tai vanhuspalveluiden laadun kehittämiselle selkäänsä, Feldt-Ranta painottaa.

Uudistus on jatkoa Paras-hankkeelle, joka käynnistyi v. 2005 ja jossa kaikki puolueet ovat olleet mukana. SDP toivoo jatkossakin vahvaa yhteistä sitoutumista ja eri puolueiden edustajien kykyä katsoa kulloistenkin poliittisten asetelmien yli, pitäen suomalaisten oikeutta laadukkaisiin kuntapalveluihin keskiössä.