Mika Kari: Poliisiuudistukselle saatava laaja parlamentaarinen tuki

Ajankohtaista 13:44

Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari (sd.) on erittäin huolissaan poliisin hallintorakenneuudistuksen (PORA 3) ympärillä käytävän keskustelun ajautumisesta kyllä tai ei- tasolle.

-Poliisin itsensä tekemä esitys Liikkuvan poliisin lakkauttamisesta ja paikallispoliisin toiminnan toimipistemuutokset ovat merkittävä muutos nykyiseen poliisin rakenteeseen. Pidän tärkeänä, että näin keskeisestä sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavasta asiasta päätettäessä pidetään kiinni mahdollisimman laajan parlamentaarisen tuen saamisesta tehtävälle uudistukselle.

-Nyt tulee varmistaa se, että kaikilla eduskuntapuolueilla on aikaa ja mahdollisuus ottaa kantaa poliisin uudistusesitykseen ja antaa näille tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen. Kyseessä ei ole vain poliisin ylimmän johdon hallinnon uudistus, vaan laajasti maan sisäisen turvallisuuden rakenteisiin ja sitä kautta jokaisen suomalaisen arjen turvallisuuteen vaikuttava uudistus.

Huomionarvoista on, että poliisin hallinnon alalla uudistusta on tehty maan kolmen viimeisimmän hallituksen toimesta. Karin mukaan nyt on sovittava tiekartasta, jolla poliisin uudistus toteutetaan eri tahoja aidosti kuunnellen. Viimeistään ensi keväänä tehtävien päätösten jälkeen tulee poliisille pystyä antamaan riittävät resurssit ja tarvittava työrauha tehtäviensä hoitamiseen vuosiksi eteenpäin.

Lisätietoja:

Kansanedustaja, Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Mika Kari
050 512 0279
mika.kari(at)eduskunta.fi