Mika Kari: Kansalaisten oikeusturva varmistettava tiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelussa

Ajankohtaista 07:37

Hallitus päätti 20.8. pidetyssä strategiakokouksessaan käynnistää siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun. Kyseessä on lainsäädäntö, joka koskee turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa, toimintaedellytyksiä ja -valtuuksia.

– Kyseessä on jo viime hallituskaudella valmisteltu mittava lainsäädäntöhanke, jolla voi olla toteutuessaan välittömiä vaikutuksia kansalaisten perusoikeuksiin ja sotilaallisesti liittoutumattoman maan rooliin kansainvälisessä tiedustelutoiminnassa, painottaa SDP:n kansanedustaja Mika Kari.

– Pelkkä epämääräinen viittaus kasvaviin riskeihin ja Suomeen kohdistuviin uhkiin hallitusohjelmassa ei  oikeuta puuttumista kansalaisten perusoikeuksiin. Perusoikeuksia ja kansallisia turvallisuustarpeita tulee arvioida laajaalaisesti niin, että myös nykyinen oppositio pidetään lainvalmistelutyössä tiiviisti mukana.  

– Pidän perusteltuna, että ennen laaja-alaisten lainsäädäntöhankkeiden valmistelua, varmistettaan valmistelulle laaja parlamentaarinen tuki, muodostamalla eri valmisteluryhmien töiden koordinoimiseksi näille yhteinen parlamentaarinen ohjausryhmä. Näin saadaan parhaiten varmistettua hallitusohjelmassakin mainittu perus- ja ihmisoikeuksien varjelu lakimuutosta valmisteltaessa.

 – Sivistysvaltiossa kansalliset turvallisuustarpeet ja kansalaisten perusoikeudet ovat laajassa parlamentarisessa tasapainossa.