Mihin unohtui aluepolitiikka?

Ajankohtaista 14:11

Kansanedustajat Kari Rajamäki ja Raimo Piirainen keskustelivat eduskunnan kyselynurkassa aluepolitiikasta. Varsinkin haja-asutusalueiden ihmisten ja yritysten uskoa tulevaisuuteen koetellaan, koska niin palvelut kuin tie- ja rataväylästöt heikkenevät vauhdilla. Myös metsäteollisuuden heikko hoito on kurjistanut Itä-Suomen elinkeinoelämää.


Metsäteollisuuden kriisi on syventynyt tämän hallituskauden aikana. Nyt tarvitaan todellisia toimia mm. metsäverotuksen uudistamisessa, jotta puuhuolto ja metsäteollisuuden toimintaedellytykset voidaan turvata. Metsälainsäädäntö, metsien uudistamisen ensiharvennus sekä metsäverotukseen ja metsähoitoyhdistyslainsäädäntöön liittyvät kysymykset on kyettävä käymään läpi laaja-alaisesti.

Venäjän puutullit ja erityisesti koivukuidun saatavuuden vaikeutuminen kärjistää tilannetta. Rajamäki esittää Suomen ja Venäjän valtiojohdon suojeluksessa käynnistettävää metsätalouden ja metsäteollisuuden yhteistyötä, jolla varmistetaan erityisesti Itä-Suomen ja Venäjän lähialueiden yhteiset edut globaalissa kilpailussa.

Haja-asutusalueilla palveluiden saatavuus on kärsinyt huomattavasti. Myös ihmisten pääsy palveluiden luo on hankaloitunut. Junavuoroja karsitaan, rataverkosto on huonossa kunnossa ja bussivuoroja lakkautetaan. Koko Itä-Suomen elinkeinoelämä kärsii tällaisesta politiikasta.

Ihmiset ja yritykset kokevat perustellusti, että heidän mahdollisuuksiinsa asua ja elää kotiseudullaa kavennetaan kovaa vauhtia.