Metsäteollisuuden yhteistoimintaneuvotteluille on annettava todellinen mahdollisuus

Ajankohtaista 09:48

SDP:n puoluehallituksen mukaan metsäteollisuudessa käynnistetyille yhteistoimintaneuvotteluille on annettava todellinen mahdollisuus. Puoluehallitus toivoo, että YT-neuvottelut myös tuottaisivat tulosta. Sosialidemokraatit korostavat, että ihmisten hätään on suhtauduttava vakavasti. Puoluehallitus vaatii myös, että yhteiskunta osoittaa kaiken mahdollisen tuen kriisikuntien ihmisten auttamiseksi.

Puoluehallitus edellyttää, että metsäyhtiöt kantavat yhteiskuntavastuuta päätöksistään. Mahdollisissa irtisanomistilanteissa metsäyhtiöiden on huolehdittava henkilöstön uudelleensijoittamisesta ja -koulutuksesta. Irtisanovien yritysten on osallistuttava kriisin jälkihoitoon osoittamalla rahallista panostusta kriisikuntien alueelliseen kehittämiseen. Viime kädessä valtiovallan on taattava, että yhtiöt kantavat yhteiskuntavastuunsa.

SDP:n puoluehallitus on tyytymätön Vanhasen II:n hallituksen toimiin metsäteollisuuden pelastamiseksi Suomessa ja varautumiseen rakennemuutoksen vaikutuksiin. Puoluehallitus muistuttaa, että SDP vaati jo vuosi sitten hallitukselta voimakkaita toimia ja suunnitelmaa suomalaisen metsäteollisuuden pelastamiseksi. Porvarihallituksen toimintaa on kuitenkin leimannut saamattomuus. Erityisesti tämä on korostunut epäonnistuneissa neuvotteluissa Venäjän kanssa puutulliongelman ratkaisemiseksi ja toimenpiteissä puun saatavuuden vauhdittamiseksi.

SDP:n puoluehallitus huomauttaa, että porvarihallitus on karsinut ensi vuoden budjettiesityksessään työllisyysmäärärahoja, vaikka se on itsekin ennustanut rakennemuutoksen jatkuvan metsäteollisuudessa. Tästä kärsivät rakennemuutoskunnat, työntekijät sekä heidän perheensä että metsäteollisuudesta riippuvaiset muut työntekijät esimerkiksi kemianteollisuudessa.

Sosialidemokraattien mielestä nettomääräisesti vähenevät rahat työllisyyspolitiikkaan, rakennemuutospaikkakuntien auttamiseen ja muutosturvaan eivät mitenkään riitä. SDP vaatii, että näiltä osin hallituksen budjettiesitykseen on tehtävä muutokset eduskuntakäsittelyn aikana.

Sosialidemokraattien mukaan suomalaisen metsäpolitiikan on perustuttava pitkäjänteisyydelle, eikä hetken suhdanteiden seuraamiselle. Metsäteollisuuden tuotekehitys- ja tutkimustoimintaan tarvitaan pitkäjänteisiä investointeja. Tehtaiden lakkauttamiset voivat merkitä sitä, että maastamme katoaa lopullisesti sellaista tietotaitoa paitsi metsäteollisuudesta niin myös siihen linkittyvästä teollisuudesta, jonka suhdanteiden kääntyessä pitäisi olla käytettävissämme.