Merja Mäkisalo-Ropponen: Hallitusohjelma ottaa osatyökykyiset tosissaan

Ajankohtaista 11:03

Ensimmäisen kerran hallitusohjelmassa on osatyökykyisten tilanne otettu vakavasti ja lähdetty rakentamaan työkaluja aidon osallisuuden lisäämiseen, iloitsee kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

– Osatyökykyisten työllistymisen ongelmista on puhuttu vuosikausia, mutta käytännössä on asian suhteen edistytty kovin hitaasti. Edellisen hallituksen tulevaisuusselonteossa, jonka aiheena oli työn tulevaisuus, osatyökykyisten työllistyminen ohitettiin muutamalla lauseella. Uudessa hallitusohjelmassa tilanne on muuttunut.

Mäkisalo-Ropposen mukaan sen sijaan, että pohdittaisiin, miten saadaan ihminen mukautettua työhön sopivaksi, on syytä pohtia, miten jokaiselle löytyy sopiva työ.

-Yhteiskuntamme on jättänyt hyödyntämättä liian monen kansalaisen työpanoksen laiminlyömällä osatyökykyisten työllistämiseen tähtäävät toimenpiteet. Tässäkin asiassa asennevamma taitaa olla pahin vamma!

Mäkisalo-Ropponen iloitsee Rinteen hallitusohjelman laajasta kirjausten määrästä, joilla osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla pyritään helpottamaan. Hallitusohjelmassa on mukana mm. osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma, jolla helpotetaan heidän työllistymistään. Osana ohjelmaa käynnistetään kokeiluhankkeet vaikuttavien palveluiden ja toimintamallien käyttöön ottamiseksi.

– Hallituksen tavoitteena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Lisäksi parannetaan esimerkiksi työhönvalmentajien saatavuutta TE- ja sosiaalipalveluissa, parannetaan yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä uudistamalla rahoitusta ja tarjoamalla liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea.

– Nämä tavoitteet yhdessä lukuisten muiden kirjausten kanssa ovat todella positiivinen askel kohti tasa-arvoisempaa, kaikille avointa työelämää, Mäkisalo-Ropponen summaa.

Mäkisalo-Ropponen puhuu Valmennus ja sosiaalipalvelujenyhdistys Oktetin tapaamisessa Oodissa 4.6.2019.