Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Merja Kuusisto: Avustusta haja-asutusalueiden talousveden hankintaan

Ajankohtaista 09:29

Kansanedustaja Merja Kuusisto on jättänyt eduskunnassa lakialoitteen, jossa hän esittää, että haja-asutusalueella asuvien ihmisten talousveden hankintaan – siis kaivojen peruskorjaukseen tai uuden kaivon rakentamiseen – tulisi sosiaalisin perustein saada avustusta.  

Puhdas vesi on tärkeä asia. Ongelmat talousveden laadussa ja riittävyydessä ovat vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella valitettavan yleisiä. Veden puute tai sen heikko laatu hankaloittavat elämää. Pahimmillaan ongelmat talousveden laadussa vaarantavat terveyden.

Muutaman kuivan kesän ja syksyn jälkeen pohjavedet ovat monin paikoin matalalla. Monet haja-asutusalueiden asukkaat joutuvat säästämään vettä tai selviämään tyhjien kaivojen kanssa erilaisten hätäapukeinojen avulla.

Talousveden saantia ja laatu a on mahdollista parantaa esimerkiksi peruskorjaamalla ja syventämällä vanha kaivo tai teettämällä uusi rengas- tai porakaivo, mutta pienituloisille talousvesiremontin tekeminen on kallis investointi.
Asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaan on jo mahdollista saada sosiaalisin perustein avustusta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kustannuksiin.

– Avustusta tulisi myöntää myös puhtaan talousveden saannin turvaamiseen eli talousvesikaivojen syventämiseen ja peruskorjaamiseen tai uuden