MEP Mitro Repo: Turkin kunnioitettava uskonnonvapauksia

Ajankohtaista 07:45

MEP Mitro Repo käytti puheenvuoron Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 19.10.2009 koskien Turkin uskonnonvapaustilannetta. Puheessaan Repo muistutti, että tullakseen EU:n jäseneksi Turkin on täytettävä Kööpenhaminan kriteerit ja lunastettava lupauksensa koskien ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta.

– Kristillisiä kirkkoja kohtaan ilmennyttä ilkivaltaa tai uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan tehtyjä rikoksia ei ole läheskään kaikkia tutkittu perinpohjaisesti. Tämän lisäksi Turkki rajoittaa yhä ortodoksisen kirkon vapautta valita patriarkkansa kansallisuuteen katsomatta ja kirkonmiesten papillisten tunnusmerkkien julkista käyttöä.

Repo vaati, että Turkin olisi pikaisesti sallittava mm. Halkin teologisen seminaarin toiminta ja sen tulisi palauttaa myös kirkkojen omaisuudensuoja.