MEP Miapetra Kumpula-Natri: Valkoisen talon tuore viisumipäätös murentaa entisestään Yhdysvaltain ja Euroopan yhteistyötä

Ajankohtaista 10:19

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ihmettelee Yhdysvaltain presidentin päätöstä jäädyttää asiantuntijoiden ja erityisosaajien viisumit vuoden loppuun. 

– Vaikka yhteistyö ei monenvälisissä toimissa, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa, ole viime aikoina onnistunut EU:n haluamalla tavalla, Yhdysvallat on EU:lle yhä tärkein yksittäinen kumppani. On päivänselvää, kuinka tiivistä Atlantin ylittävä yhteistyö on esimerkiksi kaupan, tieteen, koulutuksen ja kulttuurin saralla. 

 – Valkoisen talon tuorein päätös viisumien jäädyttämisestä murentaa entisestään Euroopan ja USA:n vastavuoroisuutta. En pidä päätöstä lainkaan järkevänä. Jäädytys heikentää globaalin talouden toipumista ja maailman yhteisiä ponnisteluja esimerkiksi koronarokotteen ja terveystutkimuksen saralla. Nyt kun yhteisiä ponnisteluja erityisesti kaivattaisiin, vaikuttaa ainoastaan siltä, että presidentti Trump pyrkii paikkamaan omia epäonnistumisiaan koronakriisin hoidossa sysäämällä vastuuta rajojen ulkopuolelle. Viisumipäätöstä on arvosteltu kongressin molempien puolueryhmien parista.

Miapetra Kumpula-Natri toimii Euroopan parlamentin Yhdysvaltain -valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Valtuuskunnan puheenjohtajisto on lähestynyt Yhdysvaltain vastinpariaan, kongressia, aiheesta (lue kirje kokonaisuudessaan täältä). 

– Korostimme kirjeessä, kuinka laajat vaikutukset Valkoisen talon päätöksellä on. Esimerkiksi Yhdysvaltain tiedeyhteisö ei päätöksen jälkeen kykene palkkaamaan eurooppalaisia tutkijoita, eivätkä EU:n ja Yhdysvaltain yhteisrahotteiset tutkimuksetkaan, kuten Horisontti-ohjelma, säilyisi haitalta.  

– Päätöksellä on vaikutusta myös suomalaisiin, eivätkä vaikutukset rajoitu vain tutkimusmaailmaan. Myös monien kasvuyrityksien ja USA:n markkinoille tähtäävien toimijoiden asema vaikeutuu. Viisumipäätös estää lisäksi Yhdysvaltalaisissa yrityksissä työskentelevien ulkomaalaisten perheenjäsenien saapumisen maahan. Tämä aiheuttaa paljon kiusaa aikana, jolloin lähimmäisten kohtaamisia rankan kevään jälkeen todella tarvitaan.  

Kumpula-Natri nostaa esiin vielä, miten Yhdysvaltain päätös synnyttää väkisinkin siirtymää asiantuntijamaailmassa.

– Euroopan unionin olisi järkevää olla hereillä ja aktiivinen. Kun monen erityisosaajan pääsy Yhdysvaltoihin on nyt estymässä, on EU:lla oiva mahdollisuus napata maailman huippuosaajia. Kanada on jo ryhdistäytynyt. Asiantuntijoiden houkuttelu vaatii kuitenkin aktiivista toimintaa, tilaisuuteen olisi tartuttava heti!