Maria Guzeninan vappupuhe

Ajankohtaista 09:17

Suomella ei ole varaa viime vaalikauden toisintoon. Sanon sen nyt tässä suoraan: Suomi tarvitsee johtoonsa porukan, joka tekee työtään kauaskatseisesti ja ihmiselämää ymmärtäen, totesi kansanedustaja Maria Guzenina vappupuheessaan.

Vaikka me elämme taloudellisesti vaikeaa aikaa, se ei voi tarkoittaa selän kääntämistä ihmisten arjen turvallisuudelle. 

Suomen on oltava oikeudenmukainen maa, jossa niin yksinasuvat, kuin perheet; lapset, vanhukset ja vammaiset; maahanmuuttajat ja peltojaan kuokalla kyntäneiden jussien suvun jälkeläiset voivat elää rauhassa ja luottavasina tulevaisuuudestaan.

Suomella on kaikki edellytykset olla hyvä maa kaikille. Kyse on valinnoista. Vaikeat ajat eivät saa tarkoittaa heikoimpien heittelille jättämistä ja ihmisten perustarpeiden sivuuttamista. Vaikeat ajat eivät saa tarkoittaa ihmisten ja Suomen tulevaisuudesta leikkaamista. Lisäksi ihmisten on myös itse kannettava kortensa kekoon omien voimavarojensa mukaan ja itseään säästämättä. Tämä on meidän yhteinen Suomemme, jonka tulevaisuus varmistetaan yhteisellä vastuunkannolla.

Suomen on tärkeää pitää kaikki kiinni tulevaisuudessa. Vaikka ihmisillä on erilaiset lähtökohdat elämässään, se ei saa tarkoittaa sitä, että jotkut voidaan jättää taakse, kun muut kulkevat eteenpäin. Meidän on aina ymmärrettävä kurottaa kohti heikompia. Hidastaa tahtia, kun joku uhkaa jäädä jälkeen. Muuten kohtaamme jälkeen jäänet edestämme kasvavana murheena.

SDP on valmis hallitusvastuuseen. Jos Juha Sipilä haluaa hallitukseen rinnalleen rohkeasti ja vastuullisesti maata kohti hyvää tulevaisuutta luotsaavan, ihmisiä kunnioittavan ja ihmiselämää ymmärtävän kumppanin, me emme kieltäydy edessä odottavasta vaikeasta ja rankasta työstä. Olemme ennenkin olleet punamultayhteistyössä nostamassa Suomea oikeille raiteille. Työ tutaan hedelmistään.