Mäkisalo-Ropponen: YK:n vammaisyleissopimus koskee myös muistisairaita

Ajankohtaista 09:37

Suomen ratifioima YK:n vammaisten oikeuksien sopimus turvaa vammaisen henkilön omannäköisen elämän toteutumisen.

– Kansainvälisen määritelmän mukaan muistisairaudet ovat neurologisia vammaissairauksia ja siksi myös muistisairaiden tulisi olla oikeutettuja vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin, Muistiliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.

– Muistisairaan kohdalla sopimuksen tahtotilan toteutuminen edellyttää esimerkiksi oikeutta tulkkauspalveluun, henkilökohtaiseen avustajaan ja kuljetuspalveluun.

Käytännöt kuitenkin vaihtelevat eri puolilla Suomea paljon ja muistisairaat ovat hyvin eri arvoisessa asemassa riippuen missä he asuvat.

– Jossain kunnissa he saavat esimerkiksi kuljetuspalveluita ja henkilökohtaisen avustajan palveluita – jossain taas ei. Olen kuullut viranhaltijan jopa perustelevan palvelujen eväämistä sillä, että ”palvelu ei tuo muistisairaalle lisäarvoa, koska hän ei ymmärrä käyttävänsä palvelua.” Muistisairaan henkilön kohdalla tälläinen tilanne tulee vasta vuosien kuluttua sairastumisesta. Toisaalta jos näiden palvelujen avulla voidaan ylläpitää toimintakykyä ja pidentää kotona asumisen mahdollisuuksia, niin on järjetöntä evätä palvelujen käyttöä.

Torstaina eduskunnassa keskusteltiin eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta ja kysyin asiaa oikeusasiamies Jääskeläiseltä. Hänen vastauksensa oli selkeä. Hän totesi että ”Esimerkiksi iso osa vanhuksista on sellaisia, jotka tämän vammaisyleissopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvat, vaikkapa muistisairaat vanhukset”.

– Mielestäni oikeusasiamiehen kannanotto on viesti siitä, että monin paikoin Suomea vammaisten oikeuksien sopimusta rikotaan ikääntyneiden ja muistisairaiden kohdalla.

– Toivottavasti saamme pian uuden vammaispalvelulain, joka antaisi selkeät ohjeet siitä, miten YK:n vammaisten oikeuksien sopimusta on tarkoitus noudattaa.