Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Vuorotteluvapaa-järjestelmän tiukennusten vaikutuksia seurattava tarkasti

Ajankohtaista 07:40

Eduskunnassa on tiistaina 27.5.2014 toisessa käsittelyssä hallituksen esitys, jossa esitetään tiukennuksia vuorotteluvapaalakiin. Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys korotetaan 16 vuoteen. Vuorottelijalle säädetään yläikäraja ja lisäksi vuorottelusijaiselle säädettyjä edellytyksiä ehdotetaan muutettaviksi. Sijaiseksi olisi palkattava työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi voitaisiin kuitenkin palkata alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2014.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen (sd) mielestä nykyinen vuorotteluvapaajärjestelmä on erittäin hyvä ja se toimii myös keinona edistää työssä jaksamista. Esityksessä olevat tiukennukset vaikeuttavat kuitenkin pääsyä vuorotteluvapaalle. Mäkisalo-Ropposen mukaan tiukennukset saattavat johtaa siihen, että erityisesti alle 40-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden vuorotteluvapaat vähenevät. Lisäksi aloilla, joilla ei ole työttömyyttä, kriteerien tiukentuminen voi vaikeuttaa pääsyä vuorotteluvapaalle.

– Esimerkiksi hoito- ja opetustyössä olevat henkilöt kertovat vuorotteluvapaan olleen tärkeä hengähdysjakso raskaan työn ohessa. Se, että työntekijöillä on mahdollisuus pitää taukoa työelämästä 16 vuoden työuran jälkeen, voi olla tarpeellista ja hyödyllistä monista muistakin syistä. Siksi on tärkeää, että palkansaajilla on jatkossakin käytettävissään joustava ja yksilöllinen tapa sovittaa yhteen työaikoja elämäntilanteensa vaatimusten mukaan, toteaa Mäkisalo-Ropponen.

– Vuorotteluvapaalakiin tulevien tiukennusten vaikutusta työelämään onkin erittäin tärkeä seurata tarkasti, painottaa Mäkisalo-Ropponen.