Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Viittomakielilaki on edistysaskel

Ajankohtaista 08:01

Suomessa on arviolta noin 4 000 – 5 000 viittomakieltä käyttävää kuuroa ja huonokuuloista henkilöä. Kuulevia viittomakieltä käyttäviä on arviolta noin 6 000 – 9 000. Eduskunnassa oli tänään ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitys viittomakielilaista, jonka tavoitteena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista.

– Viittomakielilain säätäminen on tärkeää viittomakieltä äidinkielenään käyttävien perusoikeuksien kannalta. Heille tulee turvata mahdollisuus käyttää omaa kieltään esimerkiksi tulkkauspalveluja antamalla, totesi SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen puheessaan.

– Tämä laki on merkittävä edistysaskel, vaikkei se täytäkään kaikkia lakia kohtaan asetettuja odotuksia, hän jatkoi. Laki tuo kuitenkin viittomakielisten kielelliset oikeudet aikaisempaa näkyvämmin esille ja tukee niiden parempaa huomioon ottamista eri hallinnonaloilla. Jatkossa on kuitenkin pystyttävä turvaamaan viittomakielisten oikeudet omaan kieleen tätä yleislakia selkeämmin ja paremmin. Toivottavasti tämä laki kuitenkin herättelee kiinnittämään huomiota viittomakielisten oikeuksien toteutumiseen ja kannustaa kehittämään viittomakielisten palveluja yhteistyössä viittomakielisen yhteisön kanssa. Usein kysymys on asenteista ja tahtotilasta.

Kansaneläkelaitoksen velvollisuutena on järjestää viittomakielen tulkkauspalveluja.

– Valitettavasti olen saanut useilta tahoilta kuulla, että näissä palveluissa on merkittäviä puutteita. Tulkkauspalvelujen välityskeskuksen toimintaan ollaan eri puolilla Suomea tyytymättömiä. Tulkkeja ei aina saa ja erityisesti tulkkauspalveluita tarvitsevien erityistarpeisiin ei pystytä läheskään aina vastaamaan. Toivottavasti Kansaneläkelaitos ottaa nämä palautteet vakavasti ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin viittomakielisten oikeuksien turvaamiseksi, toivoi Mäkisalo-Ropponen lopuksi.